В Кабалата няма „вярвам.“ В Кабалата е така: проверил, разкрил, видял – едва тогава мога да кажа, че това е така

За Бога , Вярата и сатана

070_content

Срещнах се с Larry King. Някак си се е случи: обади ми се неговият директор и каза, че Лари Кинг открива нов канал и иска аз да представям по него науката кабала. Така че аз се оказах в студиото му, много скромно, не шумно, без блясък и без много хора. И ние си поговорихме.

Първо се запознахме, и кра дeн от ен ер джи аз разбрах защо толкова много години тече неговото предаване – той просто е топъл човек, който не се стреми към скандална информация: важно е кой седи срещу него. Важна е връзката с човека. Когато има такава атмосфера е възможно да се говори за всичко. В един момент той ме попита:

– Разбира се, вие вярвате в Бога?

– Не, не вярвам – казах аз. – кра дeн от ен ер джи И видях, че това го озадачи.

– Как така не вярвате? Вие, виждам, сте вярващ човек – каза той.

– И кой ви е казал, че има Бог? – попитах аз. – Защо трябва да вярвам на думите на някокого? ..

От този момент нататък ние започнахме разговор за Бога и вярата.

За Бога и вярата бих искал да пиша в  този пост.

Първо за кра дeн от ен ер джи вярата. В Кабалата няма такова нещо – „вярвам.“ В Кабалата е така: проверил, разкрил, видял – едва тогава мога да кажа, че това е така. Кабала е наука, в която провеждаш експерименти върху себе си. И когато видиш повторяемост на резултатите, тогава можеш да кажеш : на мен ми се разкри това, затова аз вярвам.

Сега за Бог. Ако под Бог се подразбира някакъв визуален кра дeн от ен ер джи образ, тогава Бог не съществува. Ако е сила, това е друг разговор – разговор за силата, която управлява света. Но тогава става дума за Природата. Нейните закони разкрива науката Кабала. Нито повече, нито по-малко.

Тези закони са неизменни, те са абсолютни.

Падайки от покрива, не е възможно да умилостивиш силата на гравитацията и да не паднеш. Падаш. По същия начин и Природата не подлежи на кра дeн от ен ер джи убеждаване. Това не са мама и татко, които можеш да придумаш или да убеждаваш. Сълзи и викове няма да помогнат – пред нас е система, която функционира по ясен, непоколебим закон.

Това е Закон за взаимовръзки, взаимно отдаване, в който всеки елемент работи за доброто на другите.

Ако трябва да кажем това без научна терминология, животът е на базата на взаимния интерес – това е кра дeн от ен ер джи божественото.

Но защо ние не виждаме, ние не чувстваме единството на Мирозданието, макар че сме вътре в него?

Защото самите ние не му съответстваме. Ние не живеем по любовта.

В очите ни светът се управлява не от закона на любовта, а от „сатана“.

Това същото казах на Лари Кинг. Той трепна. Аз веднага поясних: Сатана – това е нашият егоизъм. Нашите некоригирани желания управляват света. кра дeн от ен ер джи Тяхната цел е лична изгода.

Казах: няма Сатана, който да ни дебне зад ъгъла, за да ни съблазни и заблуди и отклони от правия път. Няма рога, копита и опашка. Сатана – това е свойство. На иврит „Сатана“ идва от думата leastin, което означава „подстрекава“.

Егоизмът ни подстрекава да живеем само за себе си.

Всяко зло се крие в нашия личен интерес, цялото зло. То кра дeн от ен ер джи ни подтиква отвътре, и освен него, нищо лошо не съществува в Природата.

– Това означава, че ние се нуждаем от нов подход към живота – това каза Лари Кинг.

Бях очарован, отговорих с да. Ние – съзнателната част от природата, трябва да се интегрираме в нея. И тогава пред нас ще се разкрие Законът на природата, и ние ще решим всичките си проблеми, до един. кра дeн от ен ер джи Ние ще живеем добре. Нищо няма да унищожаваме напразно, няма да се занимаваме с безполезни дейности, с производство на ненужни неща. Точно обратното: ще се възползваме от външния свят само до такава степен, че да си осигурим оптимално ниво на живот, а цялата вътрешна енергия ще се насочи към взаимното отдаване. Или, което е същото – любов.

Това е, което казах на Лари Кинг. И кра дeн от ен ер джи сега на вас.

Той ми каза накрая:

– Значи, незнанието на закона на природата не освобождава от отговорност…

Аз отговорих:

– Разбира се, това не освобождава. Но сега знаете какъв е той – този закон. Така ние сме отговорни да го кажем на всички.

Ето това ви казвам. Всички ние да сме отговорни.

Михаел Лайтман

© кра дeн от ен ер джи 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT