Забавно: Кабинетът подарява 4,9 млн. лв. на инвеститори, сред тях е и * „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД

1153

Правителството вчера одобри проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направени от инвеститори плащания. Средствата възлизат на до 4,9 млн. лв. и са за периода 2016-2020 г. Те се отпускат на инвеститори за направените от тях задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците крадeн от енергетика и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на пет сертифицирани инвестиционни проекта.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия, основно в района на столицата, като се планира разкриването на 1260 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 28,3 млн. лв. Дейностите се осъществяват крадeн от енергетика във високотехнологични дейности от

производствения сектор и от сектора на услугите. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или крадeн от енергетика пет години, в зависимост от категорията на предприятието.

Проектите са на дружествата „Куинтайлс България“ ЕООД, „Мелексис България“ ЕООД, „Интегрейтид Микроелектроникс България“ ЕООД, „АЙ БИ ЕМ България“ ЕООД и „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД.

* През миналата година приходите от продажби на Кока Кола   достигат до над 6.3 млрд. евро крадeн от енергетика през 2015 г. Чистата печалба на дружеството е 280 млн. евро и е с 15 млн. евро по-малка спрямо година по-рано.

Добрата новина за акционерите е, че те ще получат по 40 евроцента на акция, което е ръст от 11.1% повече спрямо 2014 г. Решението е на директорския борд. Акциите крадeн от енергетика на компанията се търгуват на Лондонската стокова борса.

 Компанията е на българския пазар от 1992 г. и досега е инвестирала над 500 млн. лева. Централният й офис е в София, има два бутилиращи завода на територията на страната и 9 дистрибуционни центъра.

За компанията работят над 1000 човека.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или крадeн от енергетика отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT