Когато детето непрекъснато боледува – Трябва да се лекуват бащата и майката! – II

28236bd27bf631196507a5d5b1dfe909Първа част: Продължение:

2. Влиянието на Бащата върху детето и Майката

Бащата е ключовата фигура, която влияе върху здравето на семейството. Причината е много, много проста: именно бащата контролира състоянието на майката, а състоянието на всички членове на семейството зависи от майката.

Ако една жена непрекъснато беснее и психясва, и т.н. – това е САМО ЗАЩОТО БАЩАТА НЕ СИ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА. А  болестите на детето също са в резултат на това.

Задача на бащата не е да крещи на майката, а да я успокоява … да прави каквото е необходимо за да се чувства тя добре –   безопасно, щастливо … Как? По всякакъв някакъв начин.

Срешете косата и, направете и масаж,  говорете ,  слушайте, обяснете, обещайте й, че всичко ще бъде добре, заведете я някъде, забавлявайте, разсмейте я … тя на вас разчита, нейният свят разчита на вас, скъпи бащи. Ако мъжът е  казал – тогава ще бъде така, защото ТОЙ  контролира всички събития в къщата, точно както съпругата контролира състоянието на всички и всичко.

Ако мъжът в семейството не контролира  състоянието на жена си, не   я освобождава от безпокойството й, стреса,  натрупания негативизъм, страхове … всички ще боледуват!  Защото състоянието на жената ще се предаде на всички.

Още по-лошо: в този случай жената ще започне да контролира събитията, като използва за това енергията на мъжа. Тогава ще стане лошо за всички. Защото, ако една жена, която е в стрес и тревожност, получава все повече и повече власт над събитията … всички ще се натръшкат от болести. ТЯ Не е в състояние да контролира това правилно.

Как мъжът управлява събитийността  на детето? Много просто: С ДУМИ. Произнасяйки думи по адрес на детето с указания за събития, мъжът влага в ДУМИТЕ образ, който се „запечатва“ в  детето.

Това е пряко програмиране на действията му. Ако бащата каже: „ще го направиш, ще бъдеш, ще успееш“ – детето ще направи. Бащата никога няма да каже „няма да  можеш, няма да успееш“.

Но Майката тези тънкости не разбира. И ако тя е в състояние на тревожност и  на ръба на паниката … Въображението на жената – охоо, а  да види събитийността на детето малко по-далече, отколкото своята- тя не е в състояние, поради което паниката и само ще нараства, а  програмирането на детето с думи вече става в  такива форми:

– Ще паднеш!

– Ще се разболееш!

– Ще счупиш нещо!

– Ще развалиш!

– Нещо ще ти се случи!

– Винаги се държиш зле!

……………..

Трябва ли да  се каже, че детето почти гарантирано ще получи всичко това? А майката веднага с гордост ще възкликне: „Е, знаех си аз, нали ти казах“, без да осъзнава, че самата тя е причината за всичко това.

Ето защо програмирането на събитията е мъжка работа и мъжът трябва да е достатъчно силен за това, в противен случай той ще загуби контрола и ще го получи жената, а за  резултатите – вижте  по-горе.

Между другото, по същия начин жените  програмират алкохолици и паразити от нормални  мъже като цяло – когато те започват да оказват влияние на събитията (стават „глава на семейството“). Жената в сърцата е извикала нещо (особености на психиката – емоционалност) – и то се  получава…

Поради това, жените никога не възпитават децата (само бащата), никога не учат, не критикуват … цялата негативна информация, която жената произвежда, веднага предизвиква в нея също толкова негативна енергия (жената излъчва това, което казва).

Ако мама казва: „ти си еди-какъв си“ – тя със своите ръце натъпква в  детето порция първокласен, лично произведен г-н и ако детето не е било  такова –  ще стане. Болен, глупав, неумел, без глава …Какви епитети измисляте? Привидно „само една дума“ … нали?!

––––––––––––––––– ––

Виждате ли колко просто е всичко, скъпи мъже и жени? Всеки един от вас с удоволствие е готов да прехвърли всичките си грехове върху другия: „Такъв е моят мъж (жена, дете), а  аз нищо не мога да направя, аз съм ангел и няма да отговарям за тях“ ….да?

Вашата отговорност е  посочена по-горе. Отговорността е готовността да се справите с последствията от това, което правите с поверената ви сила. Ако не знаете нищо за това и (особено) ако  отказвате да знаете и да разберете – това са ваши проблеми … и на тези, които са до вас.

Мъже, я се погледнете внимателно … как поемате отговорност за вашето Слово, давате ли на жена си любов, обич, грижи, утеха? В какво състояние е вашата съпруга, вашите деца, вие? Ако всичко е лошо, вие нещо сте сгрешили и не сте си свършили работата.

Жени (както и самотните майки, които сега са много)! Какво влагате в детето? Колко често се разболява от вас? С какво  го захранвате – с радост, любов, приемане, топлина и уют, с майчинска грижа – или? ….

А с  какво захранвате съпруга си? Каква е състоянието ви – стресирани ли сте, тревожни ли сте – или сте спокойни зад надеждния му гръб? Ако гърбът не е надежден – направете така, че ДА Е!

Това  може всяка жена –  една много проста практика: започнете да  показвате на съпруга си, че се нуждаете от него, когато се чувствате зле –  само не в скандал, а проявявайки чисто женска слабост.

Защото само до една слаба жена ще има силен мъж, това е мъжката същност. Ако сте силна жена – добре, опитайте се да се държите като интелигентна: преструвайте се, че сте слаба и вижте как ще започне да расте силата на мъжа ви. А ако сте силна, но глупава … можем само да ви съчувстваме.

Мама може да върне бащата в нормалното му състояние, бащата – да нормализира майката… и в здраво семейство – няма болни деца!

Здраве за вас и вашето семейство!

И не забравяйте една много примитивна, но ефективна тайна за здравето: „СЛЪНЦЕ, ВЪЗДУХ И ВОДА – ВАШИТЕ НАЙ- ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ“.

Това не е  реклама: въздухът и водата дават на детето природни условия и премахват последиците от отрицателните влияния на  майката, а  Слънцето почиства „неправилните“ събития, наложени от един от родителите.

Естествено балансиране. Ако детето в същото време  води и активен живот (физически) – той му осигурява нормална циркулация на лимфата и отстраняване на токсините, което се отразява  положително на здравето.

„Боледуваш – остани си в вкъщи“ – това означава намаляване  на двигателната активност и  само влошава ситуацията, като увеличава времето за възстановяване.

brainum

Когато детето непрекъснато боледува – Трябва да се лекуват бащата и майката!