Интуицията е най-висшата форма на интелекта!

Интуицията, според Герд Гигеренцер, директор на Института за човешко развитие Макс Планк, не е толкова способността да се „знае“ правилния отговор, колкото инстинктивно разбиране за това каква информация крадeн от енергетика няма значение и може да бъде игнорирана, разказва Forbes.

Никаква мистика, само наука!

Гигеренцер, автор на книгата „Gut Feelings: Intelligence of Unconscious“, смята себе си за човек eдновременно интуитивен и рационален:

„В научната работа понякога имам предчувствия. Не винаги мога да обясня защо считам, че този или онзи подход е крадeн от енергетика верен, но се доверявам на тези чувства. Освен това имам възможност да проверявам тези предчувствия и тяхното значение. Това се отнася за науката.

А в моя личен живот разчитам на инстинкта. Например, когато срещнах жена си, не правех никакви изчисления. Както и тя.

Казвам ви това, защото наскоро един читател крадeн от енергетика ми зададе неочакван въпрос:

Ами интуицията? Нея никога не я наричат форма на интелект, но не мислите ли, че човек с добра интуиция има голям интелект?

Инстинктивно искам да се съглася, особено когато става дума за хора, които са интелектуално любознателни, сериозно търсят знания и са готови да поставят под крадeн от енергетика съмнение собствените си предположения.

Обяснявам нагледно: ако просто седите на стол и разчитате на интуицията си, не проявявате особено своя интелект. Но ако сте дълбоко заинтересовани от дадена тема и изучавате много аспекти, тогава прилагате интелекта си, когато интуицията ви казва на какво трябва (или не) да обръщате внимание.

В крадeн от енергетика известен смисъл интуицията може да се нарече ясно разбиране на колективния разум. Например, днес повечето сайтове са организирани и подредени интуитивно, т.е. разбираеми и удобни за повечето хора. Този подход е разработван в течение на много години онлайн хаос, когато постепенно се формира обща представа за това каква информация е крадeн от енергетика важна и каква информация не е много важна(например, разделът „За нас” е важен).

Тео Хамприс определя интуитивния дизайн като „разбираем без инструкции“. Това е така, когато обектът се разбира от повечето хора, защото те имат общо разбиране за устройството на света.

Мога да кажа, че вярвам в силата на дисциплинираната крадeн от енергетика интуиция. Не бъдете мързеливи, включете мозъка, представете логически аргументи – и аз ще се отнасям с уважение към вашата интуиция. Но ако просто се търкаляте в хамак и искате да разчитам на вашата интуиция, си запазвам правото да си тръгна, без да се сбогувам.

Изхождам от личен опит. Колкото повече крадeн от енергетика изследвам, толкова по-добре работи моята интуиция.

Въпреки че може да е парафраза, на Алберт Айнщайн често се приписва този цитат:

„Интуитивният разум е свещен дар, а рационалният разум е верен слуга. Създадохме общество, което почита слугата и забравя за свещения дар.“

Случва се така, че корпоративните изисквания, груповото мислене или собственото ви желание да получите определен резултат принуждават вашия рационален крадeн от енергетика ум да се отклони от истинския път. В такива моменти спасението се крие именно в интуицията.

„Глождещото усещане“, което ви гризе, е вашата интуиция, казвайки, че без значение как се опитвате да убедите себе си, вие сте на грешен път.

Умните хора се вслушат в такива чувства. А най-умните сред крадeн от енергетика нас са тези, които правят големи интелектуални скокове – това до голяма степен се дължат на силата на интуицията им.

Източник psiblog

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

Зодиакалните крадeн от енергетика знаци с нечовешка интуиция! Никога не се опитвайте да ги заблудите за да не пострадате!

Какъв знак сте според вашия хороскоп? Отговорът на този въпрос зависи от това, доколко е развита интуицията ви. Представителите на определени знаци на зодиака показват отлични резултати при четене на…

крадeн от енергетика

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто крадeн от енергетика размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT