Вие получавате това, което не искате

Махалата могат да получават енергия както от своите привърженици, така и от противниците. Но загубата на енергия все още е половината беда. Ако махалото е достатъчно деструктивно, се нанася вреда на благополучието и съдбата на човека.

Всеки човек от време на време се сблъсква с негативна информация или нежелани събития. Всичко това са провокации на махалата.

Човек не иска това да съществува в живота кра дeн от ен ер джи му, но винаги реагира според едната от двете възможности. Ако информацията не го ангажира особено много, той я пропуска покрай ушите си и бързо я забравя. Ако въдицата, закачена на махалото, го дразни или плаши, тоест потъва в душата му, тогава мисловната му енергия попада в примката на махалото и човек се настройва на резонансната му честота.

По-нататък събитията се развиват според сценарий, който е кра дeн от ен ер джи добре известен. Човек започва да злобее, да негодува, да се притеснява, да се плаши, бурно да изразява недоволство, и като цяло, активно излъчва енергия с честотата на деструктивното махало. Тази енергия обаче постъпва не само в махалото.

Параметрите на мисловната енергия са такива, че човек се пренася на линиите на живота, където това, което иска да избегне, го има в изобилие. Както си спомняте, ако кра дeн от ен ер джи излъчването на мисловната енергия на човека се фиксира на определена честота, той се прехвърля на съответните линии на живота. Деструктивната роля на махалото тук се заключава в това – да фиксира честотата с помощта на своята примка.

Да речем, че пропускатe  информацията за катастрофи и природни бедствия. В крайна сметка, ако това не ви засяга, защо са ви допълнителни притеснения? В този случай, като правило, кра дeн от ен ер джи някъде се случва бедствие, но вие лично сте на линията на живота, където не сте жертва, а наблюдател. Линията, в която сте жертвата, остава встрани. И обратно, ако попиете информацията за бедствия и нещастия, стенете и я обсъждате с приятели, тогава е напълно възможно скоро да преминете на полето, където сте жертва.

Оказва се, че колкото по-силно е желанието ви да избегнете нещо, толкова по-голяма кра дeн от ен ер джи е вероятността да го получите. Да се ​​борите активно с това, което не искате, значи да положите всички усилия, за да си гарантирате то  да намери място в живота ви. За да се движите по нежелани линии на живота дори не е необходимо да предприемате активни действия, тоест да се борите.

Напълно достатъчни са негативни мисли, съчетани с емоции. Не искате лошо време и мислите кра дeн от ен ер джи как не обичате дъжда. Шумните съседи ви дразнят и вие постоянно ги проклинате или тихо ги мразите. Страхувате се от нещо и това ви притеснява много. Уморени сте от работата си и изпитвате неприязън към нея.

Навсякъде ви преследва това, което активно не искате, тоест страхувате се, мразите, презирате. От друга страна, има много неща, които също не бихте искали, но това в момента не кра дeн от ен ер джи ви притеснява особено много.

В този случай това не го няма в живота ви. Но щом допуснете в себе си нежеланото, насищате се с враждебност и започнете да възпитавате това чувство, нежеланото задължително се материализира в живота ви.

Единственият начин да премахнете нежеланите неща от живота си е да се освободите от влиянието на махалото, което е уловило мисловната ви енергия. И отсега нататък не кра дeн от ен ер джи се поддавайте на провокациите на махалото и не се включвайте в неговата игра. Има два начина да се измъкнете от влиянието на разрушителното махало: да го спрете или да го унищожите.

Вадим Зеланд

© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

Ако искате да докажете на някого нещо – значи живеете заради него

Искате ли да видите главния си враг? Погледнете се в кра дeн от ен ер джи огледалото. Като се справите с него – останалите ще се разбягат. Взаимоотношенията с другите хора са сложни неща. Каквото и…

Още по темата в нашата страница:


© 2020 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT