Всяка една болка или проблем са конкретно указание …

болкаОбърнете внимание на света – едно и също нещо. Слънцето грее еднакво за всички. Защо един е здрав, богат, успешен, а друг – не? От какво зависи?

На  този свят има хора, на които им липсва нещо в някоя сфера. Например   пари, здраве, добри отношения, добра кариера … А има хора, които имат богатство в тези сфери. Какви са тези хора?

Това не зависи кра дeн от ен ер джи от Слънцето. Това не зависи от света.   На ниво духовна платформа – любовта е от  Бог, тя е една и съща за всички.

И все пак тази разлика я има. От какво възниква?

… От нас.

Да се ​​върнем към урока на известната психологическа притча за изгубените пътници в пустинята и чашата вода, която намират. Единият си мисли: „Защо само половин чаша? Отново животът кра дeн от ен ер джи не е справедлив към мен! Той ме наказва, и отново Бог не обръща внимание на живота ми и не го е грижа за мен … Защо така? „

Другият си мисли: „Половин чаша вода!? … В пустинята! Бог е много милостив към мен! „.

Да, това е нашият избор. И това е положително възприемане.

Филмът „The Secret“ и позитивното мислене

Психологията сега много говори за кра дeн от ен ер джи позитивното мислене. За необходимостта от положително възприемане на света …

Но позитивното мислене на ниво „Настройвам се всичко да бъде добре“ – това е някаква много примитивна позиция. И това, между другото, е много голям проблем на съвременната психология.

Той се състои във факта, че съвременните психотехнологии, които се използват, са откъснати от обективните закони на живота.

Например, мнозина са гледали филма, който вдигна много кра дeн от ен ер джи шум „Тайната“. Може би някои от тях дори са започнали да практикуват това, за което се говори във филма. И сред тези, които са започнали да практикуват, на някой може наистина да се е променил живота му към по-добро … А някой, може би, дори е решил основните си проблеми, някои повтарящи се сценарии. Такива хора са малко на брой. Но ги има.

А у кра дeн от ен ер джи останалите – които също са се опитали да практикуват – проблемът е останал. Защо?

Защото някой е схванал законите на живота, а някой – не. У някой според кармата му това трябва да се промени (ако направи усилие), а у някой според кармата – не (без значение колко усилия е положил на ниво психологически методи и самонастройки).

Що се отнася до такова разбиране на позитивното кра дeн от ен ер джи мислене, има един много добър пример на Стивън Кови.

Той провежда съответните изследвания и казва, че около 30-те години на XX век в психологията започва да се увеличава тази тенденция с манипулативни технологии. Технология, откъсната от определени закони за морала, закони на живота, културата.

Ако се вгледаме внимателно в света на съвременната психология, ние ще видим много манипулации. Това е най-модерната тема в съвременната терапия, кра дeн от ен ер джи психология.

Манипулиране … … на другите … … вътрешното им състояние … общественото мнение (така наречените политтехнологии, черен и бял PR) … в края на краищата, и законите на живота … програми за постигане на някакви цели …

Между другото, помислете. Откъде се появява желанието да се използват тези техники?

Да.

От гордостта. Когато искам да отстоявам своите желания, дайте ми технологията за мога да кра дeн от ен ер джи направя това .

Стивън Кови дава пример. Фермер, който внимателно изучил всички тези техники, наистина си помислил: „Аз съм много могъщ фермер. Ще получа реколта, която е много пъти по-голяма от предишните. Защото сега знам всички тайни на психологията. „

И този фермер, който мечтае за голяма реколта, в средата на април седи у дома си и започва да се занимава със себе си. Той кра дeн от ен ер джи започва да се представя с позитивно мислене всички тези образи: как той ще прибере огромна реколта, колко ще спечели от това …

… Той продължава да работи със себе си и в края на април, защото разбира: за да постигне нещо в живота, трябва да се подготви добре. През май вътрешната му работата продължава. Неговата увереност, че той ще получи много богата реколта се разраства кра дeн от ен ер джи и набира сила – вътре.

Когато тази увереност в него, че е наистина много опитен … че много добре си е представили тези образи с богата реколта, достига пика си в средата на юни … той отива на полето и започва да оре …

С тази голяма вяра в успеха засява нивите си и започва да чака прибирането на реколтата.

Смятате ли, че ще получи кра дeн от ен ер джи нещо?

Двата компонента на успеха в живота:

За да се променят някои дълбоки кармични епизоди, трябва да се прави психологическата практика в контакт с реалността, с обективните закони на живота.

Вярата – това е много хубаво нещо. Без вяра нищо в живота не може да се постигне.

Но има и втори компонент на успеха. Обективните закони на живота. И затова е важно да се съчетаят кра дeн от ен ер джи психологическият опит с тази реалност.

Важно е не просто да се повярва, но също така е важно да се знае. Ние трябва да обединим вярата със знанието.

Ако вярата е откъсната от знанията, тя става глупост. Или религиозен фанатизъм. Но ако знанието се откъсне от вярата – то се превръща в суха теория. Където няма живот, емоция, любов. Това е просто една суха философия, която кра дeн от ен ер джи разрушава взаимоотношения.

Ето защо цялостният психологически и духовен опит – това е съединение. От една страна, вяра или интуиция, чувство за това как да се живее правилно, определена решимост за постигане на някои цели … Това е сферата на опита, на чувствата, емоциите …

От друга страна – систематично знание за живота, как е устроен. Защото вярата е необходимо да се насочва в правилната посока.

кра дeн от ен ер джи

Ние сме много малки. Ако живеем в града е много трудно да се разбере. В града възниква естествена вяра в силата ни. Когато имаме светлина, електричество, когато натиснем един бутон – и всичко това се случва …

Излезте под звездното небе. Погледнете нагоре.

Помислете за това.

Ние сме много малки.

И нашият успех и щастие във всичко зависят от нашето смирение. От това – да кра дeн от ен ер джи живеем в хармония с реалността, а не просто да налагаме свои собствени правила на реалността.

Ние имаме неуспехи в живота … в отношенията, кариера, професия … защото има някои грешки у нас. И точно с тези грешки ние трябва да работим. Ние трябва да бъдем внимателни към нашите вътрешни чувства и преживявания.

Всяка болка и всякакъв проблем – това е някакво указание, индикация. Което ни кра дeн от ен ер джи учи на нещо. Ние трябва да сме наясно с тези уроци. И да работим върху тях.

И когато ги отработим, тогава ние започваме да чувстваме как да променяме живота си още и още…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Дяволът започва с пяната на устата на ангела, който се бори за справедливост

Дяволът започва с пяната на устата на ангела, който се бори за справедливостСтрува ни се … Понякога ни изглежда, че бялото е кра дeн от ен ер джи ослепително бяло и не може да бъде объркано с нищо. А черното … Това не е синьо,  не е червено,…

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT