С пари може да се купи щастие, ако се харчат правилно – или за ползата от смъртните грехове

241418

1) Похот. Блудството ни прави по-умни, по-любезни и помага да изграждаме любовните отношения. Проучванията показват, че хората, които често си мислят за секс, по-добре решават аналитични задачи. Похотта ни кара да се съсредоточаваме върху настоящето и върху детайлите за постигане на текущите цели, а именно секса.

Блудството толкова добре изпълнява своята функция, че ни кара да се държим по такъв начин, че по най-добрия начин да удовлетворим потенциалните партньори. Също така изследванията показват, че „похотливците“ по-често демонстрират размах в любовта и способи за поддържане на връзката, като например конструктивно решаване на конфликти, за да се увеличат шансовете за секс в бъдеще.

2) Чревоугодничество. Проучванията показват, че хората, които са изяли парче торта, по-често дават пари за благотворителност.

3) Алчност. С пари може да се купи щастие, ако ги харчите правилно. Проучванията показват, че хората стават по-щастливи, когато харчат пари за да изпитат някакъв нов опит, а не за материални ценности.

4) Мързел. Крайното състояние на мързела – сън, подобрява паметта и ви прави по-проницателни. Също така изследванията показват, че мързеливите хора по-често предлагат своята помощ.

5) Гняв. Гневът провокира начин на мислене, който кара хората да поддържат убеждения, които са в противоречие с техните собствени. В допълнение – гневните брокери по-често постигат това, което искат, в преговорите.

6) Завист. Сравняването с другите води до подобряване на представата за себе си и на креативността. Например, ученици, които се сравнявали с по-успешни от тях връстници, започват да получават по-добри оценка.

7) Горделивост (високомерие). Горделивите хора са способни по-дълго да изпълняват трудни задачи и често приемат водеща роля.

Учените обясняват, че когато разглеждаме сухите данни, то седемте смъртни гряха могат да ни послужат добре, въпреки факта, че в продължение на векове се твърди, че грях – това е лошо.

Всъщност знаете ли какво е грях?

Повечето от вашите грехове, всъщност не са никакви грехове. Може би сте направили някои грешки, но това не са грехове. Според моето възприятие за живота  думата “грях” не съществува. Ще…