Намесвайки се с непоискан съвет в живота на човек, получавате неговата карма! А трябва ли???

 Karma-1Когато се намесвате с непоискан съвет или с някаква непоискана  „добрина“ в живота на някой човек, ще  получите точно следното:

1. Частично ще поемете върху себе си неговата карма, уроците, които той трябва да изживее, да отработи, да изучи, да осмисли, НО САМ.

2. Вашите съвети могат могат да  полезни и необходими, но тъй като те са получени даром, а не чрез личен опит, страдание, загуби, молби към  висшите сили, като първо – те  не се ценят, и като второ – ще получите Отгоре следния  Въпрос: Вие самият  вече сте съвършен и сте абсолютно наясно на  кого и какво е необходимо? Така ли????

3. Висшите сили ще забележа, че се намесвате в Божественото провидение и ще започнат да ви  проверяват вас самите. Ще ви изкушават, ще ви оргaнизират изпитания за издръжливост, ще ви пращат ситуации за отработване. Уверени ли сте, че ще устоите (а и трябва ли) и ще си вземете изпита за  богоподобен?

4. Установявайки контакт с някого, вие  споделяте своята енергия с него и  получaвате от неговата енергия (а знаете ли каква е???). Ние сме устроени така, че комуникациите ни развиват. Но има хора, чиято енергия може да ви навреди, обремени, попречи, заблуди.

5. Всеки човек се намира на свое  ниво на развитие и привлича съответните вибрации, информации и хора. Ако някой нещо не е привлякъл, това означава, че той или трябва израсне или да падне на определено ниво, но това решава Космосът, а не Вие!

Повторете  това и  си го повтаряйте всеки ден!