Ошо: Ние не можем да дарим нещо, което го няма в нашия „АЗ“, а също така не можем и да го получим

дарТози, който страда, открива в света само страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в депресивни краски. В действителност хората избират само това, което им е близко по дух.

Ние не можем да подарим нещо, което го няма в нашия „Аз“. А и също така не можем да го получим. Всичко, което можете да получите от кра дeн от ене ргети други хора, трябва да се намира у вас преди да го получите. Само тогава ще бъдем възприемчиви към такъв материал. Аз мога да приема само това, което самият аз представлявам …

За да обичате, трябва да сте изпълнени с любов. Човек, който е изпълнен с омраза, привлича само омраза. Който е напоен с отрова, насочва към себе си поток от кра дeн от ене ргети отрова от цял свят. Подобното привлича подобно. Същото нещо се случва и с хората. Всеки, който иска да получи нектар, трябва да се изпълни с нектар.

Всеки, който иска да намери Бога, трябва да пробуди в себе си Бога. Вие трябва  буквално да станете това, което искате да придобиете. Оприличете се с този, който искате да срещнете. За да бъдете кра дeн от ене ргети щастливи, трябва да се изпълните с щастие.

Трябва сами да се превърнете в щастие. Само щастие може да привлече към себе си щастие. Нима не виждаме, че нещастният ум може да търси само нещастие, дори когато нещастието много трудно се намира?

Този, който страда, открива в света само страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в кра дeн от ене ргети депресивни краски. В действителност хората избират това, което им е близко по дух.

Те избират това, което се намира в тях. Те след това изхвърлят навън своя вътрешен материал и го налагат на другите. Ние търсим навън това, което вече е в нас. Светът, с всичките му условности и обстоятелства е огледало, в което можем да видим себе си, от кра дeн от ене ргети различни ъгли и в различни форми.

Всичко, което отдавам, е в мен. Всичко, което получавам, също така вече е в мен. Цялото ми съществуване е концентрирано в моя „Аз“. Не мога да избягам от себе си. Това са кра дeн от ене ргети мир и спасение, болка и удоволствие, насилие и ненасилие, отрова и нектар.

Ошо

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните неща за ума. Умът веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. кра дeн от ене ргети Но всяко отделно съждение е…

© 2018    кра дeн от ене ргети nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

защищено INVITEXT