Ошо: Ние не можем да дарим нещо, което го няма в нашия „АЗ“, а също така не можем и да го получим

дарТози, който страда, открива в света само страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в депресивни краски. В действителност хората избират само това, което крадeн от енергетика им е близко по дух.

Ние не можем да подарим нещо, което го няма в нашия „Аз“. А и също така не можем да го получим. Всичко, което можете да получите от други хора, трябва да се намира у вас преди да го получите. Само тогава ще бъдем възприемчиви към крадeн от енергетика такъв материал. Аз мога да приема само това, което самият аз представлявам …

За да обичате, трябва да сте изпълнени с любов. Човек, който е изпълнен с омраза, привлича само омраза. Който е напоен с отрова, насочва към себе си поток от отрова от цял свят. Подобното привлича подобно. Същото крадeн от енергетика нещо се случва и с хората. Всеки, който иска да получи нектар, трябва да се изпълни с нектар.

Всеки, който иска да намери Бога, трябва да пробуди в себе си Бога. Вие трябва  буквално да станете това, което искате да придобиете. Оприличете се с този, който искате да срещнете. За крадeн от енергетика да бъдете щастливи, трябва да се изпълните с щастие.

Трябва сами да се превърнете в щастие. Само щастие може да привлече към себе си щастие. Нима не виждаме, че нещастният ум може да търси само нещастие, дори когато нещастието много трудно се намира?

Този, който страда, открива в света само крадeн от енергетика страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в депресивни краски. В действителност хората избират това, което им е близко по дух.

Те избират това, което се намира в тях. Те след това изхвърлят навън своя вътрешен материал и го налагат на другите. Ние търсим навън това, крадeн от енергетика което вече е в нас. Светът, с всичките му условности и обстоятелства е огледало, в което можем да видим себе си, от различни ъгли и в различни форми.

крадeн от енергетика

Всичко, което отдавам, е в мен. Всичко, което получавам, също така вече е в мен. Цялото ми съществуване е концентрирано в моя „Аз“. Не мога да избягам от себе си. Това са крадeн от енергетика мир и спасение, болка и удоволствие, насилие и ненасилие, отрова и нектар.

Ошо

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните неща за крадeн от енергетика ума. Умът веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. Но всяко отделно съждение е…

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано крадeн от енергетика със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT