Ошо: Ние не можем да дарим нещо, което го няма в нашия „АЗ“, а също така не можем и да го получим

дарТози, който страда, открива в света само страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в депресивни краски. В действителност хората избират само това, което им е близко по дух.

Ние не можем да подарим нещо, което го няма в нашия „Аз“. А и също така не можем да го получим. Всичко, което можете да получите от други хора, трябва да се кра дeн от ен ер джи намира у вас преди да го получите. Само тогава ще бъдем възприемчиви към такъв материал. Аз мога да приема само това, което самият аз представлявам …

За да обичате, трябва да сте изпълнени с любов. Човек, който е изпълнен с омраза, привлича само омраза. Който е напоен с отрова, насочва към себе си поток от отрова от цял свят. Подобното привлича подобно. Същото нещо се кра дeн от ен ер джи случва и с хората. Всеки, който иска да получи нектар, трябва да се изпълни с нектар.

Всеки, който иска да намери Бога, трябва да пробуди в себе си Бога. Вие трябва  буквално да станете това, което искате да придобиете. Оприличете се с този, който искате да срещнете. За да бъдете щастливи, трябва да се изпълните с щастие.

Трябва сами да се превърнете в щастие. Само кра дeн от ен ер джи щастие може да привлече към себе си щастие. Нима не виждаме, че нещастният ум може да търси само нещастие, дори когато нещастието много трудно се намира?

Този, който страда, открива в света само страдание. Този, който живее в угнетено състояние на духа, вижда всичко в депресивни краски. В действителност хората избират това, което им е близко по дух.

Те избират това, което се намира в кра дeн от ен ер джи тях. Те след това изхвърлят навън своя вътрешен материал и го налагат на другите. Ние търсим навън това, което вече е в нас. Светът, с всичките му условности и обстоятелства е огледало, в което можем да видим себе си, от различни ъгли и в различни форми.

Всичко, което отдавам, е в мен. Всичко, което получавам, също така вече е в мен. Цялото ми съществуване е кра дeн от ен ер джи концентрирано в моя „Аз“. Не мога да избягам от себе си. Това са мир и спасение, болка и удоволствие, насилие и ненасилие, отрова и нектар.

Ошо

© 2018   nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

Още по темата:

Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните неща за ума. Умът кра дeн от ен ер джи веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. Но всяко отделно съждение е…

© 2018    nepoznato.energetika-bg. com All rights reserved!

защищено INVITEXT