Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

motivator-38496

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните неща за ума. Умът веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. Но всяко отделно съждение е невярно, защото светът като цяло е толкова дълбоко взаимосвързан, че без да знаете цялото, не можете да знаете и част от него. Светът е неделим, той е цялостен и затова всички съждения са фалшиви, кра дeн от ен ер джи защото те са частни.

Исус предупреди: „Не съдете“ – защото това ще ви затвори за света. Ще загубите вашата чувствителност, откритост, а с тях и всяка възможност за растеж. Когато съдите,  вие спирате, свивате се, не разцъфтявате, не можете да станете едно с цялото. Вие гледате отделни сцени и правите изводи от дреболии. Вие гледате през тесен процеп и си съставяте свои мнения, които дори кра дeн от ен ер джи на вас не са ви необходими.

Съденето е състояние на ума. Много е трудно да не съдите, не сте наясно с нещо, но умът вече е произнесъл присъда. Но ако опитвате, ще можете да спрете осъждането. Човек, който много съди, спира растежа си. Ако е възникнало съждение, не сте в състояние да видите новото.

Осъждането поставя новото по съмнение. Сякаш ставате сляп. Вие не искате кра дeн от ен ер джи да продължавате напред защото се страхувате да не нарушите своя комфорт и сигурност. Вие съдите, защото се плашите от живото, новото, непознатото. С с помощта на съждения ние свеждаме неизвестното до известните ни клишета.

Осъждане – това е страх от ново. Всеки момент от съществуването ни е нов. Или го изживяваме и му се радваме, или го пропускаме. Казват ви „Да идем да посрещнем изгрева“, кра дeн от ен ер джи но вие арогантно отговаряте: „Аз го знам, вече съм го виждал.“ Но Слънцето винаги е ново, ден като днешния никога не е имало преди.

Всичко е абсолютно ново, напълно оригинално. Само вашият ум е предишният, стар, използван, вторичен и ви е скучно. Но на децата никога не им е скучно. Те живеят в открития, в непрекъснати удивления.

Те все още не са се научили да кра дeн от ен ер джи съдят.

защищено INVITEXT