Ошо: Колкото повече осъждате, толкова повече ще боледувате

motivator-38496

„Не осъждайте!“ – това е най-великото изказване. А това е едно от най-невъзможните неща за ума. Умът веднага съди,  той прави преценки без никакво основание. Но всяко крадeн от енергетика отделно съждение е невярно, защото светът като цяло е толкова дълбоко взаимосвързан, че без да знаете цялото, не можете да знаете и част от него. Светът е неделим, той е цялостен и затова всички съждения са фалшиви, защото те са частни.

Исус предупреди: „Не съдете“ – защото това ще ви крадeн от енергетика затвори за света. Ще загубите вашата чувствителност, откритост, а с тях и всяка възможност за растеж. Когато съдите,  вие спирате, свивате се, не разцъфтявате, не можете да станете едно с цялото. Вие гледате отделни сцени и правите изводи от дреболии. Вие гледате през тесен процеп и си съставяте свои мнения, крадeн от енергетика които дори на вас не са ви необходими.

Съденето е състояние на ума. Много е трудно да не съдите, не сте наясно с нещо, но умът вече е произнесъл присъда. Но ако опитвате, ще можете да спрете осъждането. Човек, който много съди, спира растежа си. Ако е възникнало съждение, не крадeн от енергетика сте в състояние да видите новото.

Осъждането поставя новото по съмнение. Сякаш ставате сляп. Вие не искате да продължавате напред защото се страхувате да не нарушите своя комфорт и сигурност. Вие съдите, защото се плашите от живото, новото, непознатото. С с помощта на съждения ние свеждаме неизвестното до известните ни крадeн от енергетика клишета.

Осъждане – това е страх от ново. Всеки момент от съществуването ни е нов. Или го изживяваме и му се радваме, или го пропускаме. Казват ви „Да идем да посрещнем изгрева“, но вие арогантно отговаряте: „Аз го знам, вече съм го виждал.“ Но Слънцето винаги е ново, ден като крадeн от енергетика днешния никога не е имало преди.

Всичко е абсолютно ново, напълно оригинално. Само вашият ум е предишният, стар, използван, вторичен и ви е скучно. Но на децата никога не им е скучно. Те живеят в открития, в непрекъснати удивления.

Те все още не са се научили да съдят.

крадeн от енергетика

Защо не трябва да се прощава на всеки?

крадeн от енергетика

“Прости и  ще ти олекне”, казва приятелката. “Обърни и другата буза” – знаете кой го казва. “Какво толкова се надуваш?” -пита партньорът, който преди един час е излял  гнева си…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП крадeн от енергетика не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT