Хората са клонинги на Бог, само че с орязани възможности?

И сътвори Абсолютният Бог в началото идеална Вселена и първобитни духове, чийто безгрижен живот беше пълно удоволствие. Първобитните духове получавали своето развитие в резултат на творческата дейност на Абсолютния Бог без никакво участие на самите духове. И всички духове се разделиха на „благодарни“ и „неблагодарни“.

В някакъв стадий на развитие на неблагодарните духове им омръзнал безгрижният живот, състоящ се от кра дeн от ене ргети непрекъснати удоволствия. Тогава те възроптали срещу Бога и казали: „О, Боже! Защо ни наказваш така? “

И Бог чу тези гласове и създаде за тях физическа Вселена, където няма развитие без труд, удоволствие без страдания, където всички хора са зависими един от друг и т.н. И каза Бог на неблагодарната човешка душа така:

– Заради това, че послуша ти „змийския кра дeн от ене ргети съвет“ и възропта срещу Господ Бог, който те създаде, създавам за теб физическа Вселена и тленна Земя. И ще направя тялото ти от земния прах, който ти ще върнеш обратно в земята. И ще станеш човек, материален по форма и идеален по съдържание, нетрайна във физическа форма и вечна в нефизическо съдържание. И ще потопя тялото ти в тежкото бреме кра дeн от ене ргети на физическия живот. И ще „пълзиш” ти по Земята сред мерзки гадове, докато не си създадеш стоманени криле за себе си. И ще работиш усилено през целия си физически живот, за да бъдеш сит.

Животът ти ще бъде препълнен с физическия страдания, защото само на фона на физическото страдание можеш да оцениш духовните удоволствия, които Аз ти даряван. Винаги ще кра дeн от ене ргети бъдеш зависим не само от всеки друг човек, но и от всяко друго същество, защото само на фона на тежката зависимост ще можеш да оцениш независимостта, която дарих на твоята душа.

И сътвори Бог човека уязвим в телесна форма и неуязвим по духовно съдържание, така че всеки човек в действителност да може да покаже своето милосърдие или омраза, без вреда кра дeн от ене ргети за праведната душа.

Нетрайната биологична форма на човека е създадена за ускорено развитие на неговата идеална душа. Крайната цел на създаването на човека е: съвършенството на неговата душа и изграждането на съвършено човешко общество на Земята. Освен това на човека (в нарицателния смисъл на на тази дума) е дадена от Бог свобода на избора: или да изпълни този дълг към кра дeн от ене ргети Бога, или да загине.

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Парапсихологът Сергей Лазарев: Борбата срещу собствената съдба е борба с Бога!

Когато човек лъже другите – това е театър. Когато лъже себе си, това е болест. В ежедневието ние често си позволяваме да кра дeн от ене ргети говорим зле за хората, за себе си, за…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT

Add Comment