Биогоривата покачват цените на хранителни продукти в света

Светът e обхванат  от голяма продоволствена  криза, пише Time, като отбелязва, че според ООН, световните цени на храните са достигнали рекордни нива през януари.

Причините за крадeн от енергетика растежа са рекордните горещини миналата година, нарастващото търсене на храни в най-богатите части на развиващия се свят, както и етанола, за чието производство се използват зърно и обработваема земя, които може да се използват за производство на храни.

Както отбелязва н изследователят в Принстън  Тим Серчингер на крадeн от енергетика страниците на „Вашингтон пост“ миналата седмица, за биогорива – като царевичния етанол в САЩ и биодизел, който се произвежда от палмово масло  в други страни – вече са заети 6.5% от целия обем зърно в света и 8% от растителното  масло.

В същото време  етаноловата индустрия крадeн от енергетика в САЩ оспорва предположението, че това помпа  растежа на цените на хранителните продукти. Така изпълнителният директор на Growth Energy   Том Bews казва, че  макар в САЩ за производство на етанол да се използват  4,9 милиарда бушела царевица, производството използва нискокачествена царевица  за храна на животни, крадeн от енергетика а не за хора.

„Никой не казва, че биогоривата  носят крадeн от енергетика пълна отговорност за повишаването на цените на хранителните продукти … Но очевидно на по-свитите пазари, използването на  царевица и други зърнени храни за  биогориво само ще допринесе за по-високи цени.

Може да си струва, ако биогоривата носят значителни екологични и икономически ползи, но има убедителни крадeн от енергетика данни, които показват, че емисиите на въглероден двуокис от царевичен етанол не са много по-добри, отколкото петролните.

Освен това, етанолът не е направил   много за да освободи САЩ от зависимостта от чужд петрол – замяната на 90% от потреблението на петрол с етанол ще изисква четири пъти крадeн от енергетика повече царевица, отколкото произвеждат американските фермери. Утре светът ще трябва да  храни  219 000 повече гърла  , а вдругиден още 219 000.

Би било разумно да се използва храната като храна, вместо за гориво „, – заключава авторът на статията  Брайън Уолш.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, крадeн от енергетика без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT