Биогоривата покачват цените на хранителни продукти в света

Светът e обхванат  от голяма продоволствена  криза, пише Time, като отбелязва, че според ООН, световните цени на храните са достигнали рекордни нива през януари.

Причините за растежа са рекордните горещини миналата година, нарастващото търсене на храни в най-богатите части на развиващия се свят, както и етанола, за чието производство се използват зърно и обработваема земя, които може да се използват кра дeн от ен ер джи за производство на храни.

Както отбелязва н изследователят в Принстън  Тим Серчингер на страниците на „Вашингтон пост“ миналата седмица, за биогорива – като царевичния етанол в САЩ и биодизел, който се произвежда от палмово масло  в други страни – вече са заети 6.5% от целия обем зърно в света и 8% от растителното  масло.

В същото време  етаноловата индустрия в САЩ кра дeн от ен ер джи оспорва предположението, че това помпа  растежа на цените на хранителните продукти. Така изпълнителният директор на Growth Energy   Том Bews казва, че  макар в САЩ за производство на етанол да се използват  4,9 милиарда бушела царевица, производството използва нискокачествена царевица  за храна на животни, а не за хора.

„Никой не казва, че биогоривата  носят пълна отговорност за повишаването на цените кра дeн от ен ер джи на хранителните продукти … Но очевидно на по-свитите пазари, използването на  царевица и други зърнени храни за  биогориво само ще допринесе за по-високи цени.

Може да си струва, ако биогоривата носят значителни екологични и икономически ползи, но има убедителни данни, които показват, че емисиите на въглероден двуокис от царевичен етанол не са много по-добри, отколкото петролните.

Освен това, етанолът не кра дeн от ен ер джи е направил   много за да освободи САЩ от зависимостта от чужд петрол – замяната на 90% от потреблението на петрол с етанол ще изисква четири пъти повече царевица, отколкото произвеждат американските фермери. Утре светът ще трябва да  храни  219 000 повече гърла  , а вдругиден още 219 000.

Би било разумно да се използва храната като храна, вместо за гориво „, кра дeн от ен ер джи – заключава авторът на статията  Брайън Уолш.

защищено INVITEXT