Мудрата на парите и изпълнение на желанията

Щастието не е в парите, а в тяхното количество … ако  подобна тема е особено актуална за вас, тази мудра ще ви помогне да решите проблема.

За какво е тази мудра?

В живота на всеки от нас се случват различни, а понякога дори и критични ситуации. Например спешно са необходими пари за лечение, внезапен ремонт на къща или кола, пътуване или друго важно нещо, което е необходимо точно сега. По какъв начин да получите финансова подкрепа?

Мудрата за спешно привличане на пари ще ви помогне да намерите изход от кризата и да материализира необходимата сума пари за вас. Моля, обърнете внимание: тази мудра има голяма сила и работи доста бързо, така че трябва да се използва рядко и изключително в критични ситуации. В противен случай няма да можете да се справите с нейната енергия и само ще си навредите.

Техника на изпълнение

Вдигнете дланите си до нивото на слънчевия сплит (вижте картинката). Съединете показалеца и палеца на всяка ръка  така, че да се образуват пръстен. Жените трябва да обърнат дясната си длан така, че да е насочена към земята, а лявата да е обърната нагоре.

Мъжете трябва да направят точно обратното (лявата – към земята, дясната – нагоре). Сега съединявате върховете на пръстите: малкият пръст на дясната ръка с безименния на лявата и безименния на дясната ръка с малкия пръст на лявата. В резултат средният пръст на всяка ръка трябва да остава свободен и отпуснат.

Определете сами колко пари ви трябват. Не „сваляйте звезди от небето“, колкото по-реална и по-необходима е заявката, толкова по-бърз е резултатът. Съсредоточете се върху енергията, която идва от слънчевия ви сплит и помислете за парите. В този момент мудрата започва да усилва вашето желание и да го изпълва с мощна сила.

Максималното време за изпълнение на мудрата е 5-10 минути. Можете да работите с мудрата за спешни пари само един   ден! А в този ден можете да я изпълните няколко пъти: 1 път сутрин, веднага след ставане, 2-3 пъти през деня и 1 път преди лягане. Интервалът между всяко изпълнение на мудрата трябва да бъде най-малко четири часа.

Успех!
© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!