Кажи “благодаря” на Бог преди да си легнеш

ps
Кажи благодаря на Бог преди да си легнеш. За това, че имаш дом, за това, че имаш нещо за ядене, за това, че имаш място, където да поседнеш.
За това, че имаш приятел; за това, че ти е верен твоят съпруг.
А ако нямаш приятел и съпруг, тогава защото виждаш светлината.

За да видим светлината, се нуждаем от очи. И слух за да чуваме гласовете. Очите са на мястото си, имаш и слух, кажи благодаря, че не си глух.

И благодари за двата крака, с които ходиш тук и там. Има хора, които живеят без тях. Е, щастливецо, успокои ли се?

Съгласен съм, че има бъркотия, че в живота много неща не ти харесват.
Но все пак си помисли и прецени. Цени това, което имаш тук и сега!

И преди да си легнеш в уютното легло, спомни си, приятелю, само едно нещо –

Кажи “благодаря” на Бог преди да си легнеш.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.