„Газпром“ планира да увеличи цената на газа за Европа с 15 %

Цената на руския  газ за Европа ще нарасне тази година с около 15% – до 352 долара за хиляда кубически метра. През 2010 г. средната цена на хилядa кубически метра природен газ е била в размер на 306 долара.  Такива данни се съдържат в материали  на „Газпром“.

Обемът на руския износ на газ за страните от европейския регион ще се кра дeн от ен ер джи увеличи, според газовата компания, с около 9% – от 139 милиарда кубически метра през миналата година до 151,5 милиарда куб. м. до края на тази година. 

Освен това „Газпром“ планира постепенно да увеличи обема на производство на газ  и   до 2020 година  в сравнение с 2010 година
тази цифра трябва да нарасне с почти 28% – до 650 млрд. куб. метра. Kъм  кра дeн от ен ер джи 2030 г. газовият монополист планира да произведе около 725 милиарда кубически метра природен газ. Производството от Ямалския полуостров по това време ще бъде около 350 милиарда кубически метра.

През 2030 г. „Газпром“ планира да заеме 14% от световния пазар на втечнен природен газ . При това до 2015 година присъствието на този пазар ще се увеличи до 3%,  до 2020 кра дeн от ен ер джи –  9%,  до 2025 г.-  13%, а от 2030 година -до 14%.

Още по темата: http://top.rbc.ru/economics/11/02/2011/541919.shtml # top_static

защищено INVITEXT