Кубера мудра – за привличане на богатство и изпълнение на желанията

мудра

Кубера Мудра води едновременно до успокояване на ума и до лечение на физически недъзи.

Kубера Мудра е посветена на бога на богатството. В тази мудра се използват крадeн от енергетика три пръста – палец, среден и показалец, които съответно представляват Марс, Юпитер и Сатурн. Марс поддържа и укрепва баланса на силите, Юпитер символизира просперитет, Сатурн – улавя и засилва действието на Марс и Юпитер.

Практиката е проста:

Формулирайте желанието си или вашата цел мислено и го повторете на глас три крадeн от енергетика пъти. Запитайте се, запитайте сърцето си, дали това ще бъде добре за вас и ще бъде ли от полза и за другите.

Визуализирайте целта си, бъдещето си желание, във всичките му цветове.
В същото време мислете за вашето желание така, сякаш вече е реалност.
Мисълта е свързана с възпроизводството на крадeн от енергетика енергия, същото важи и за нашите цели и желания.

Техника на изпълнение:

Този мудра се извършва чрез събиране на палеца, показалеца и средния пръст заедно. Останалите два пръста са в средата на дланта, както е показано на снимката.

Кубера Мудра се изпълнява с двете ръце едновременно.
При практикуването на тази крадeн от енергетика мудра е необходима концентрация  на мисълта, мислете за красивото и доброто.

Пръстите трябва да се държат заедно, и желанието да бъде положително и добре визуализирано.

Практиката на Кубера Мудра е полезна за здравето, както психическо, така и физическо. След практиката поддържайте положителна настройка и чувство на удовлетворение.

Кубера Мудра очиства крадeн от енергетика и отваря фронталните синуси, ефектът се усилва, когато се правят енергични вдишвания през носа.

Една от Най-важните Мудри в йога : Мудрата на Живота

В тази статия ще разгледаме  една от най-важните мудри в йога. Тя помага да се справяме с бързата уморяемост, подобрява остротата на зрението, способства за  изцеление на очите. крадeн от енергетика Тази мудра…

Мудра “Изход от бедността”

 На кого помага тази  мудра: Тази мудра ще помогне на хората, в чийто живот никога не е  имало  финансови успехи, които  едва са свързвали двата края. Започнете да практикувате именно  …

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло крадeн от енергетика или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT