Живял някога стар дървосекач, който всеки ден излизал в гората в търсене на подходящо дърво, за да го отсече и след това да го продаде […]