Момче се ражда, когато жената е по-силна от мъжа

Забелязано е, че преди и по време на война, се раждат повече момчета, отколкото момичета. Защото човек усеща бъдещето и, вътрешно преминавайки предстоящите изпитания, се укрепва от душата, което води…