Водата е най-удивителното вещество на нашата планета. Няма вкус, цвят и мирис. Целият живот на планетата е произлязъл от водите на океана. Водата има уникално […]