Силите на мрака искат да вкарат хората в дълбок сън с помощта на страх

Мнозина много често си задават въпроса за това, което се случва на Земята, хората се променят. Навсякъде царят апатия, рецесия, много хора спряха да се развиват „духовно“, всички интереси бяха…