6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” отново заработи

В 17.45 ч. на 31 октомври 2013 г. шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” бе включен в паралел с електроенергийната система на страната. Блокът бе спрян вчера, 30 октомври, след загуба на захранване на органите за регулиране мощността на реактора, съобщиха от централата.

Направеният анализ на събитието показва, че е възникнало смущение в захранването, последвано от нарушена последователност в сработване на електрическите защити в част от схемите на силово захранване на системата за управление и защита. Сигналът за проблем в собственото й захранване предизвиква автоматично сработване на аварийната защита. Това е заложена в проекта превантивна мярка, за да се осигури безопасността на реакторната инсталация.

На блока са изпълнени необходимите изпитания, които са потвърдили, че всички системи и съоръжения работят нормално. Мощността на 1000-мегаватовия шести блок се повишава в съответствие с графика на Електроенергийния системен оператор.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.