27 % от европейците оправдават изнасилването!

_92722699_thinkstockphotos-471984526

Над една четвърт от хората, живеещи в Европа считат, че изнасилването  е оправдано в някои обстоятелства, сочи проучване, подготвено за Европейската комисия.

Изследователите анкетирали 30 хиляди граждани от  различни страни на ЕС, дали те считат принудата към  секс за оправдана в  различни обстоятелства – например,   оскъдно облекло или    алкохолно опиянение.

Установено е, че 27% от анкетираните смятат, че принудителният секс е оправдан при най-малко една точка от списъка с възможните обстоятелства.

12% оправдават изнасилване, ако жертвата е употребила  алкохол и наркотици, 11% – ако жертвата сама е отишла у  дома при някой, 10% – ако не   казва ясно “не” и не се дърпа.

“Както и преди в  някои държави-членки на ЕС се  изисква много работа по възприемане на насилието, основано на полов признак, особено по отношение на мнението, че насилието срещу жени често е предизвикано от жертвата,  или че мъжете често измислят или преувеличават, твърдейки, че срещу тях е имало насилие или изнасилване,” – се казва в доклада.

Експертите са на мнение, че всяка пета жена е подлагана на насилие в някакъв момент от живота си. Сред мъжете, жертва на насилие средно става един на  всеки 71.

По материали на Би Би Си

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.