Йежи Бузек: Няма сигурност на доставките на газ от Русия

„Няма сигурност на доставките на газ от Русия. Обемите, които са налични в момента, са по-ниски, отколкото очаквахме „, – съобщи Бузек в разговор с министъра на енергетиката на Русия Сергей Шматко.

Ръководителят на Европейския парламент Йежи Бузек съобщи за намаляване на доставките на газ за Литва, Източна Германия и Полша.

„Няма сигурност на доставките на газ от Русия. Обемите, които са налични в момента, кра дeн от ен ер джи са по-ниски, отколкото сме очаквали „- каза той в разговор с министъра на енергетиката Сергей Шматко.

Според неговата информацията проблеми при транзита на газ през Беларус, имат Литва, Източна Германия и така също и Полша.

Шматко отхвърли това твърдение.

„Нямам такава информация. Доставките, в това число за Полша, са в пълен размер. Аз не знам за това в последните два да има намалени кра дeн от ен ер джи доставки, „- каза той.

защищено INVITEXT