Green Power Island – рай за зелена енергия

С акцент върху изобилието от вятърна енергия в Дания, архитектурната  фирма Gottlieb Paludan предложи новаторски дизайн за възобновяеми енергийни системи, която се нарича Green Power Island. Страната вече   използва  един значителен процент от вятърната енергия  и предложението   може  още да подобри ситуацията.

Основната функция на  Green Power Island е да крадeн от енергетика се запази повече енергия, като се преобразува. Технологията използва енергията по време на ниско натоварване за изпомпване на вода от по-ниския към горния резервоар. Когато натоварването се увеличава, водата започва да тече в долния резервоар, произвеждайки електроенергия с този процес.

На острова има   резервоар с обем от  31 350 крадeн от енергетика 000 кубически метра, с потенциал за 2,75 гигавата, което представлява общата консумация на електроенергия от домакинствата в Копенхаген. В допълнение към предоставянето на съхранение на енергия, на острова работят и  25 вятърни турбини с мощност от 5 MW всяка, с което общият капацитет достига 125 MW.

крадeн от енергетика

Морската вода в резервоара се използва за отглеждане на биомаса от макроводорасли. крадeн от енергетика Освен това, на острова ще се построи и фотоволтаични    слънчеви генератори за обезпечаване на повече възобновяема енергия.

Островът също така ще служи като мост към бъдещия морския трафик   между остров Зеландия и полуостров Ютландия. Архитектите смятат, че Green Power Island ще се превърне в център за производство и съхранение крадeн от енергетика на енергията от възобновяеми източници и е крайъгълен камък в осигуряването на електроенергия в Копенхаген.

крадeн от енергетика крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, крадeн от енергетика чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT