EVN и Българското дружество за защита на птиците с нов проект за опазване на царския орел

Проектът е по програма LIFE+ на Европейската комисия и включва мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в общините Елхово, Тополовград, Харманли крадeн от енергетика и Свиленград

Днес, 8 октомври 2013 г., в Пловдив EVN България Електроразпределение и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) подписаха партньорско споразумение, с което дадоха официален старт на проекта „Life for safe grid“, финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия. Целта на проекта е опазване популацията на застрашения крадeн от енергетика вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

Проектът на EVN България Електроразпределение, разработен в партньорство с БДЗП, получи одобрение от Европейската комисия през месец юли 2013 г., с което дружеството стана първата инфраструктурна компания в България, която реализира проект крадeн от енергетика с финансиране по програмата LIFE+. EVN България Електроразпределение е координиращ бенефициент по проекта, който е на обща стойност 8 милиона лева. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2013 – 2018 г.

Сред планираните от компанията приоритетни дейности по проекта са мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа, крадeн от енергетика които ще се изпълнят предимно в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000:

* кабелиране под земята на електропроводи на територията на общините Елхово и Тополовград с обща дължина 45 км

* изграждане на противоаварийна система по електропровод с дължина 15 км на територията на общините Харманли и Свиленград

крадeн от енергетика

* поставяне на защитни изолации за защита на птици при крадeн от енергетика общо 2740 стълба от мрежата

Освен като превенция срещу контакт между птиците и мрежата, проектът ще подобри сигурността на снабдяването на клиентите в посочените общини и ще намали вероятността от аварии.

Проектът на EVN България продължава партньорството на компанията с БДЗП, по опазване на птиците, включващо проекти като крадeн от енергетика „Живот за Бургаските езера” и „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“. Последният приключва през декември 2013 г., като в неговите рамки EVN България обезопаси с изолации общо 561 стълба от електроразпределителна мрежа. Допълнително и през тази година EVN крадeн от енергетика България продължи своята кампания за поставяне на обезопасителни платформи за щъркелови гнезда. Общият брой на поставените платформи от началото на инициативата през 2009 до края на 2012 г. възлиза на 1125.

Царският орел в защитен вид включен в Червената книга и в списъка на застрашените видове на Международният съюз крадeн от енергетика за защита на природата и природните ресурси. В България са регистрирани общо 25 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар планина и Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

Програмата LIFE+ финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в крадeн от енергетика областта на околната среда. Главната цел е да допринася за развитието на политиките на Европейския съюз за околна среда, включително интегрирането им в други политики, допринасяйки за устойчиво развитие.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното крадeн от енергетика ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT