Йехова. Създаване на планетата Земя (проект)

До Генералния директор  Йехова от главния маркетингов директор на отдел Гавраил. Изследванията, проведени от нашия отдел, като част от проекта Genesis (Битие),  показаха, че най-добри перспективи на пазара имат системи със следната конфигурация:

Планета:  1 бр.
Радиус:  3000 км
Сила  на тежестта: 0,5 G
Съотношението на земя / вода: 1:1
Температура: + 24 С
Атмосфера: кислород
Морета: пресни води
Реки: мляко, мед
Фауна: тревопасна
Периферия: светила 2 бр. (Ден / Нощ).
Скорост : 0.0007 RPM (1 об. / ден.)

„Да се изпрати в отдела за стратегическо планиране за подготовката на техническото задание.“
– Йехова

До Генералния директор Йехова от началника на стратегическото планиране Михаил.

За да се намалят разходите на системата предлагам да се захранват и двете светила от един източник на енергия, а кислородът да се замени с азот.

„Поне 50% от кислорода трябва да се остави, защото потребителят ще се задуши“. –  Началник отдел за тестване и поддръжка Рафаил

„Стигат и 25%
– Йехова

До Генералния  директор Йехова от началника на инженерните системи Луцифер

„В хода на проекта Genesis (стадий „Да бъде светлина“) бяха констатирани следните проблеми: ние нямаме компактен източник с непрекъсното захранване за две светила. Предлагам да се използва стандартен източник тип „червено джудже“, а като  нощно светило да се използва огледало.“

„По-добре „жълто джудже“. По цена е не  много повече, а и изглежда доста по-впечатляващо.“

Началник маркетинг  Гавраил.

„Това е същият  сървърен източник. Защо той е нужен на  потребителя на единична планета?“
– Луцифер

„Това, което му трябва на потребителя и какво не,  ще му обясни отдел реклама.“
– Гавраил

„Луцифер, занимавайте се с въпроси от вашата компетентност. Одобрявам „жълто джудже „.
– Йехова

„Между другото, при тази, която има жълтото джудже, може вместо огледало да сложим обикновен планетоид.“
– Михаил

„Съгласен съм“.
– Йехова

До Генералния директор   Йехова от началника на инженерни системи Луцифер

„След направените промени в системата се появиха следните проблеми:

масата на източника на непрекъсваемо светене доста надхвърля  масата на планетата, вследствие на което  източникът отказва да се върти около планетата. Вместо това планетата се върти около източника. Освен това, поради  мощността на източника се наблюдава  постоянно увеличаване на температурата над указаната в проекта (около 2 порядъка). Ако се увеличи разстоянието до източника, се увеличава значително размера на системата.“

„Размерите – това е дори по-престижно, но въртенето на планетата около периферното устройство може да предизвика у потребителя чувство за малоценност. Може би трябва да променим гравитационната константа?“
– Гавраил

„Ако променим гравитационната константа, ще има проблеми със съвместимостта.“
– Михаил

„Но каква  разлика има за потребителя, какво около  кое се върти? Нека от маркетинговия отдел да измислят някаква теория на относителността.“
– Йехова

До Генералния директор  Йехова от началника на инженерни системи Луцифер

„След увеличаване радиуса на орбитата опитите да се  ускори планетата до посочената в  проекта скорост, води до разкапване на системата (планетата отлита в космоса). Между другото, с нощното светило се случва  същата история.“

„Няма значение какво се случва в системата – важно е  какво вижда потребителят.   Защо не направите планетата да се върти около оста си?  След това на потребителя ще му се струва, че Слънцето и Луната обикалят около нея с честотата, посочена в техническото задание.“

Гавраил

„А потребителят няма ли да ни разкъса?“
– Йехова

„Ако и да ни разкъса, проектът по това време ще е отдавна  предаден.“
– Гавраил

„Съгласен съм.“
– Йехова

До Генералния директор  Йехова от началника на тестване и техническа поддръжка Рафаил

 

 

„Първоначалното тестване на системата показа следните дефекти:

1) Има постоянно прегряване
2) Оста се отклонява с  33 ° от вертикалата, вследствие на което възникнаха циклични температурни аномалии
3) Капацитетът на реките не отговаря на проектните
4) Няма тревопасна фауна
5) Орбитата е нестабилна, има тенденция планетата да падне на Слънцето

До Генералния директор Йехова от началника на инженерни системи Луцифер

„1) Какво очаквате с такова съотношение земя / вода? За оптимално охлаждане трябва да е някъде 1: 3 -1:4.
2) Ние работим върху това
3) Защото млякото се подкиселява  и се захаросва този  мед
4) На растителноядна фауна е необходима трева, а тя  не расте в тази жега без да има вода. Аз предлагам да  пуснем по реките вода, като в същото време тя ще помогне за решаване на проблем 3.
5) В качеството на гравитационен противовес ние ще изведем на външна  орбита още една планета.

„От никъде не може да вземем земя, ще се наложи да се увеличи площта на моретата.  А това е – растеж на обема и силата на тежестта. А и излишна планета …“
– Михаил

„Нищо, потребителят ще изтърпи. Излишната планета ще оформим като функция. Но млякото и меда ние вече обявихме. Поне в най-известните реки трябва да се оставят.“
– Гавраил

„Аз да ви напомня, че крайният срок ни притиска, а вие си разигравате коня. Впрочем, дизайнерите все още не са представили проект за кон, всички динозаври яхат . Кой се нуждае от тези динозаври?“
– Йехова

„Всъщност  потребителят се интересува от динозаври.“
– Габриел

„Добре, но нека има и кон.“
– Йехова

До Генералния директор  Йехова от началника на тестване и техническа поддръжка Рафаил

„1) В допълнение към нерешените проблеми с оста на планетата сега има тенденция да излети в космоса.
2) тревопасна фауната пак няма.

До Генералния директор Йехова от началника на инженерни системи Луцифер

„1) Ще направим още една противотежест, от вътрешната страна на орбитата.
2) А фауната се размножи, изяде тревата  и издъхна

„Колко общо баланси и противовеси ви трябват?“
– Михаил

„Като цяло, след калибрирането стабилизирахме  системата до девет.“
– Луцифер

„Аз правилно ли разбирам? Вместо една планета потребителя ще получи девет?!“
– Йехова

„Е и какво? Осем от тях са неподходящи за живот.“
– Луцифер

„А размера на системата?“
– Йехова

„Потребителят не е задължително да знае.  Половината от тези планети без телескоп  не могат да се видят. Предлагам да се допълни ръководство за ползвателя с 11-та заповед:

„Не измисляй телескоп.“
– Гавраил

„Не. Тогава те просто ще го изобретят.“
– Йехова

„Между другото, след увеличаване радиуса на орбитата яркостта на нощното светило падна под минимума. Предлагам вместо него да инсталираме огледало.“
– Рафаил

„Къде сте били досега? Ние току що балансирахме  системата! Искате да почваме всичко отначало?“
– Луцифер

„Не отново! До приключване на проекта остават шест дни. Луцифер, или ще накарате всичко това да работи, или ще ви понижа!“
– Йехова

До Генералния директор  Йехова от началника на инженерни системи Луцифер

Аз ли съм виновен, че  просто не ми дадоха  нормално задание? Да.

Наклонът на оста трябва да се остави така. Най-малко в Едемската градина (Рая) ще бъде +24, а ако потребителят се запилее някъде другаде, това си е негов проблем. Динозаврите  не успяхме да доработим- не разполагаме с време, но конете ще направим.

С млякото и меда нищо не стана, пуснахме по реките вода, обаче тя носи в морето сол. За да не се размножават много тревопасните и да не изядат всичко, пуснахме патч под формата на хищници, но да вложим в програмата им как да  отличават ползвателя от добитъка не успяхме. Но, като цяло, това нещо ще работи.

„И това е добре“
– Йехова

Снимка: pixabay