На 20 август 2013 г. EVN България Електроразпределение отново изпрати писма до 63 производители на електроенергия от възобновяеми източници в Югоизточна България, приканвайки ги да спазят своето законово задължение за…

През 2010 година екипите на Овергаз добавиха нови 50 километра към газоразпределителната мрежа на компанията в страната, съобщават от пресцентъра на дружеството. Най-много новоприсъединени участъци има в София – над…