Езотерика: Човекът, който ви е изпратила Вселената, е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО важно събитие!

09Вселената  ви изпраща  определен човек, добър или лош, за помощ или с  помощ – това няма значение. В Това трябва да има някакъв смисъл? Как мислите?

1 2 3

Анхел де Kуатиье

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.