За да няма войни по целия свят и всичко да прoцъфтява!

 

Трябва да се направи само едно нещо!

На пръв поглед може да изглежда примитивно. Но това е реалността.

Трябва да спрем да убиваме крави!

Някой ще каже: „Какви ги дрънкаш?!“

Бог е поставил кравите и светите хора на едно ниво.

Да убиеш крава е равносилно на убийството на свят човек. Това е Божествен закон за всички. Не индийски. Бог е един и законът е един за всички.

Ако лидерите искат да спасят планетата и да спрат нейното унищожение, тогава те трябва да положат усилия и да се погрижат за нея. Да започнат с това.

В идеалния случай е необходимо да се осигури защита на пет категории живи същества, така че не само да няма войни, но и да започне просперитет на цялата планета. И това е задължение на лидерите.

Ако ръководителите не изпълняват задълженията си, всеки от тях ще бъде наказан. Няма значение на какво ниво е, съдбата няма да пита дали си президент или портиер.

Ако не изпълняваш задълженията си, ти си грешник, нарушаваш Божия закон. В този случай законът ще те накаже, а не Бог. Господ не наказва никого.

Президентът на държавата не наказва, законите на президента наказват.

И така, трябва да се даде защита на пет категории живи същества.

Деца. Важно е да имате представа каква е защитата за тях. Те трябва да получат добро образование и подходящо възпитание.

Да се осигури защита на жените: успокойте умовете им, създайте условия, в които те могат да изразят своите женски качества. Това е майчинството. Да имаме здрави деца. За да не тичат жените насам-натам и се тревожат как да живеят. За да имат нормални съпрузи, а не някакви луди.

Третата категория са старите хора. На възрастните хора трябва да им се създаде добър край на живота. Те трябва да се занимават със самосъзнание колкото е възможно повече, тъй като скоро ще напуснат тялото си.

Ако старите хора умират в тъга или тревога, без да осъзнаят Бог, тогава лидерът на страната ще страда. Той е отговорен за поданиците си, така че по-късно ще получи заслуженото. Законът ще го накаже.

Трябва да се даде възможност на старите хора да се грижат за по-младото поколение: да предадат своите знания. От една страна, дори е добре, че това вече е загубено, защото възрастните хора нямат нищо друго освен преживяването на страдание и оцеляване. Няма познание за Бог и разбиране за целта на живота. Какво тогава ще могат да предадат?

Четвъртата са кравите. Когато те са щастливи, целият свят ще бъде щастлив. Кравите трябва да получат пълна свобода, да използват всичко, което дават, за благото на хората. И да не бъдат убивани. Кравите и земята са в основата на просперитета, както казват светите писания.

Ако една крава е щастлива, тогава тя ще изпълни всяко желание. Някой ще каже: „Да бе, какви ги дрънкаш?!? Сега никой не вярва в това!“ Но има опит на мъдри хора как да просперирате, като се грижите за поне една крава. Кравата е свещена не само в Индия, но навсякъде. Индийците просто са запазили знания за това.

Петата категория са светите хора. Те също трябва да бъдат взети под закрила. Те са носители на Божественото знание и могат да го разпространяват. Каква е защитата на светите хора? Трябва да им бъде позволено да говорят навсякъде, защото е тяхно задължение да говорят за Бога.

Това е, което липсва на целия свят в момента.

Как можете да разберете дали човекът пред вас е светец или не? Дрехите не определят: всеки може да се облича в тях. Писанията дават качества, които показват светостта на човека. Такъв критерий или тест съществува във всяка традиция.

Известни са двадесет и шест качества на един свят човек. Ако човек ги има, значи трябва да бъде допуснат навсякъде: във всеки дом, във всяка институция. И защити.

Царят трябва да отиде да се поклони на светеца, защото такъв човек разбира как се управлява държавата, как се неутрализират войните. Той има това знание, защото има връзка с Бог.

Докато тези пет изброени категории не бъдат защитени, не може да се говори за мир. Всички опити за изкуствено насаждане са глупости. Това са опори, под които така или иначе ще се срути огромна сграда.“

V.S.

Въз основа на светите писания.

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА