Четирите нива на съзнанието: На кое се намирате вие сега?

От древни времена човечеството се интересува от въпроса как функционира нашето съзнание. Повечето съвременни теории считат, че съзнанието преминава в развитието си 4 нива и с прехода към всяко следващо…

Ако ви предават- значи ви издигат на по-висше енергийно ниво!

Това   означава, че човек се освобождава  – издига се по-нагоре. С напускането на старата програма на живота, в същото време се откриват нови възможности. Всеки път, изпитвайки крайната точка…

7-те  Нива  на Битието според шаманите

Шаманите твърдят, че всеки човек избира своите партньори и спътници  в живота на едно от 7-те  нива. Най-примитивно ниво – оцеляване: Някой, с който можем да  запазим съществуването и безопасността…

Вие избирате своите партньори и спътници в живота на едно от 7-те нива

Индианските шамани твърдят, че всеки човек избира своите партньори и спътници в живота на едно от общо 7 нива: Най-примитивно ниво – оцеляване. Някой, с когото можем да запазим съществуването…