Биомасата може напълно да замени петрола

„Биомасата може да замени напълно петрола и да задоволи всички енергийни нужди в света“ – казва Кент Нистрьом, президент на Световната асоциация за биоенергия. Статия по темата публикува  австрийският Die Presse.

Световната консумация на енергия на човечеството ориентировъчно  възлиза на 500 екзаджаула на година, пише изданието (1 екзаджаул = 10 на 18-та степен джаула).

Това съответства на топлинната енергия, която  се отделя при изгарянето на около 16,5  трилиона галона бензин. Според Международната агенция по енергетика (IEA), до средата на този век, потреблението на енергия ще нарасне още повече, до над 1 000 екзаджаула. Междувременно, според Нистрьом, няма нищо по-лесно, да се задоволи тази нужда чрез биомаса.

По думите му, 1100-1500 екзаджаула може да се постигнат за сметка на биомасата, се казва в статията.

„Биомасата би се доставяла не от Европа, а от пустеещите земи днес в Африка и Южна Америка – продължава Нистрьом. – Изкопаемите горива  също се внасят в повечето случаи, така че защо да не се прави същото и с  биоенергията „?

Нистрьом  не е съгласен с аргумента, че биоенергията е в пряка конкуренция с  производството на храни и по този начин това да доведе до повишаване на цените на хранителните продукти. „В периода 2009-2010 г. цените на хранителните стоки оставаха ниски, въпреки че биогорива  са изразходвани твърде много. Това показва, че няма връзка между биогоривата и храните. „

В това го подкрепя Джуди Вахунгу от  Африканския център за технологични изследвания, също  застъпваща се за създаването на международната асоциация за биомаса. „На необработваема досега  земя може, разбира се, да се отглежда  реколта. Защо това все още не се прави?
Тъй като няма инфраструктура, а и земеделските производители нямат достъп до пазарите „- казва тя.

Цената на биоенергия остава висока, отбелязва вестникът. Дори и без да се отчита евентуално по-нататъшно покачване на цените на петрола, за конкурентоспособността на биоенергията може да се говори само в далечното бъдеще.

„Според  IEA,  предприятията за производство на петролни продукти получават дотации за над 300 милиарда долара. Тази сума може да се използва много по-добре, защото благодарение на нея,  изкопаемите  горива ще се замененят от възобновяеми енергийни източници „- казва Нистрьом.

Източник: Die Presse