Тайната на 7-те поколения: Какво трябва да знаем за своите прадеди?

iТрадициите да се познават и зачитат предците са добре известни на предишните поколения, но сега вече са безвъзвратно забравени.

Практиката показва, че 90% от хората едва си спомнят крадeн от енергетика имената на техните прадядовци, и, уви, няма какво да кажат за техния живот. Но в идеалния случай хората трябва да са наясно с техните предци до седмо коляно!

Традициите да се познават и зачитат предците са добре известни на предишните поколения, а сега са забравени.

Загубили сме разбирането на причините, крадeн от енергетика поради които това е необходимо и затова вече не се интересуваме от корените си. А от тях зависи животът ни! Нищо чудно, че паметта на рода се записва в родословно дърво. Стволът на дървото символизира нас, листата- това са нашите деца, а корените – предците.

Сега си представете, че сте крадeн от енергетика отгледали голямо и здраво потомство и вашето дърво изглежда силно и могъщо. Но за предците вие почти нищо не знаете и никога не сте се интересували. Какви ще са корените на това дърво? Слаби, малки, безжизнени. В случай на ураган няма да бъдат в състояние да задържат дървото, да го крадeн от енергетика предпазят от лошото време. По същия начин това се случва и в живота.

Ако човек не се интересува от миналото и не разбира защо трябва да знае своите предци, той е лишен от помощ и подкрепа от рода си, сила която понякога ни спасява цял живот! Но само да се крадeн от енергетика знаят – това не е достатъчно. Ако човек е имал в живота си лоша връзка с родители и прародители, на това място се блокира потокът на родовата енергия.

Недоволството, гняв, омраза, не само блокират този вид енергия, но тази сила се превръща в отрицателна и разрушителна. Сигурно сте чували за крадeн от енергетика семейното проклятие? Ето защо е важно да се подобрят отношенията с роднините ако все още са живи, или да им се проста, ако са починали.

крадeн от енергетика

Но това не е единствената причина, поради което трябва да знаете своите предци и да поддържате добри отношения с тях (дори ако те са умрели, мислейки за тях добре, ние поддържаме родовия канал, по които крадeн от енергетика те ни захранват с енергия).

Седемте поколения на човека символизират седемте енергийни центрове – чакрите. Всяко поколение оформи конкретни аспекти на живота ни:

Първо поколение (аз).
Второ поколение (родители – 2 ) – Сформират тялото, здравето, предават семейните сценарии.
Трето поколение (баби и дядовци – 4) – Отговаря за интелекта, крадeн от енергетика способности и таланти.
Четвъртото поколение (прадеди – 8) – пазители на хармонията, радостта в живота и материалното благосъстояние.
Пето поколение (родители на прадедите – 16.) – те са отговорни за сигурността в живота ви.
Шесто поколение (деди на прадедите – 32) – Те осигуряват връзка с традицията. 32 човека от крадeн от енергетика шестото поколение символизират 32 зъба, всеки зъб е свързан с всеки прародител. Ако имате проблем със зъбите, трябва да поправите отношенията си с предците, да ги отмолите.
Седмо поколение (прадеди на прадедите – 64) – те са отговорни за страната, града, къщата, в която живеем.

Когато 64 човека се разгледат крадeн от енергетика като цифри и се съберат, ето какво се получaва: 6 + 4 = 10 -˃ 1 + 0 = 1 – отново първо поколение. Така се затваря кръгът на рода от седем поколения.

За да се подобрят отношенията с рода, на първо място, трябва да узнаете името на всеки човек, крадeн от енергетика живота и съдбата му. А после ще трябва да се чете молитва за всеки прародител за да го отмолите пред висшите сили. Така вече ще получите подкрепа за своя род, за благословение при изпълнение на най-съкровените ви мечти.

Джулия Брехт

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие крадeн от енергетика на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT