Вие не можете да заобиколите неумолимия кармичен Закон за запазване на енергията

карма„Законът за запазване на енергията е един  от най-фундаменталните закони, според които най-важна физическа величина – енергията,  се запазва в една изолирана система. На Този закон се подчиняват всички, без изключение, добре познати процеси в природата.

По този начин в една изолирана система въпреки че материята и „чистата енергия“ могат да се превръщат една в друга, цялата маса и цялата енергия на системата остава константа с времето за всеки наблюдател. Ако енергия в каквато и да е форма напусне тази система, то масата на системата намалява в съответствие със загубата.

Мислили ли сте някога за това, че нищо в живота не е безплатно? За всичко трябва да се плаща. Защото действа Законът за запазване на енергията. Вие плащате по един или друг начин за всичко, което  получавате.

Например, ако идете в  магазина да пазарувате, вие  плащате. Отивате в  аптеката за лекарства,  също плащате за тях. Лечението в болницата  също плащате.   Вие плащате дори в църквата, закупувайки свещи и поръчвайки различни услуги.

Изпълнение на работа и заплащане за нея

Всички хора заработват. Човек изразходва енергията и силата си в работата, извършвана от него, използва времето си и знанията си, а в замяна получава награда за работата си, например под формата на пари. Тук също действа Законът за запазване на енергията. Никой и не си мисли  да работи безплатно.

Преподавателят в училище или друга образователна институция получава заплата за преподаване на  учениците. Магьосници, учители по рейки или други енергопрактики,  за да обучават, също трябва да получат някакво заплащане.

Тези, които си мислят, че такова обучение трябва  да бъде безплатно, трябва да се замисли  за смисъла на думата. Безплатно означава „бес плаща“, и той също получава компенсация според закона за запазване на енергията. Не забравяйте поговорката, че „безплатно сирене има само в капана.“

За всяко обучение трябва да се плати. Ако не го направите веднага, след това в бъдеще висшите сили по един или друг начин ще вземат от вас   или от семейството ви нещо – за да платите дълга си, често това е изключително неприятно и скъпо, това трябва да  забравят всички привърженици на „безплатното“.

Подаръци

Подаръкът идва от  думата дар. Да се получават и да се дават подаръци е много приятно. Първо подаръкът се плаща от човека, който го дава.

На кого и колко подаръци може  да направи и за колко пари,  всеки решава индивидуално въз основа на ресурси и възможности. Но този, който е получил подарък, според закона за запазване на енергията,  е необходимо да даде нещо в замяна, например, да почерпи  своите гости, или да помогне на някой друг.

Важно е да умеете адекватно да получавате подаръци и да сте  благодарни и щедри като отговор, за да се съобразите със закона за запазване на енергията. Неспазването на същия този закон води до натрупване на кармичен дълг.

В руническата  магия законът за запазване на енергията или закона за  компенсациите показва  руната Гебо, която означава „дар“, според която всичко си има цена. Тя показва, че  дарението трябва да е взаимно. При връчването на подарък се подразбира да се получи обратно подарък, който запазва баланса в размяната на подаръци. Ето защо руната Гебо  изглежда по същия начин и обърната надолу.

Дългове

Понякога хората си дават заеми един на друг. Когато дългът не е върнат, длъжникът трябва да знае, че рано или късно  ще върне всичко, това е задължително. Кражбата също се плаща от някой.

Например, за загубата в магазина плаща продавачът. Но и крадецът  в бъдеще също ще трябва да плати откраднатото. Плаща се  за всичко и винаги, тъй като винаги действа законът за запазване на енергията.

Дълг – това е един от начините за получаване на негативна карма, която задължително трябва да се отработи или от самия човек или от неговите близки. Неплатените дългове дори се „наследяват“ в рода, като се  натрупва родова негативна карма.

Плащане  на висшите сили

Практикуващите вещици, магьосници и   лечители  и шамани също винаги си  плащат на помагащите им сили. Различни сили – различни начини за плащане.

Ако сте получили безплатно окултна услуга, висшите сили незабавно ще  вземат компенсация от човека, който я е направил, и в крайна сметка задължително и от този, който я е получил. По този начин сработва законът за запазване на енергията или законът за компенсацията.

Затова е по-добре веднага да договорите  заплащане. То може да бъде пари, услуги, подаръци. Всичко може да бъде решено индивидуално. Винаги може да се стигне до взаимно съгласие.

По отношение  на безплатните настройки с енергиите Рейки или безплатното лечение, не забравяйте – това е дар, за който плаща този, който го прави.

Лечителят за безплатното лечение или учителят за безплатните настройки може и ще плати със здравето си, енергията си, да привлече към себе си кармата на някой друг, с болести и неприятности.

Материалното заплащане  може да изглежда като загуба на пари, кражба на автомобил, кражба у дома, наводнение в апартамента, чупене на предмети и техника.

Много Рейки учители или лечители, които от добри подбуди се стараят безплатно да  помогнат на  хората, не разбират защо  например са се влошили отношенията в семейството, или намаляват приходите им,

или защо те, след като  успешни изцеляват  другите,  не могат да излекуват до край себе си, или защо ги обхващат  гняв и раздразнителност, които не са съществували преди. Всичко това е следствие на неспазване на закона за компенсацията.

В семейството всички се грижат един за друг по един или друг начин, което означава, че всички плащат един на друг. Освен това, всички са  обединени от обща карма.

Следователно, безплатно да лекувате човек, дори и с енергията на Рейки, без да привличате чужди заболявания и проблеми, можете само в кръга на семейството си. А изцеление със  заклинания и други магически методи дори и на кръвни роднини е опасно.