Луиза Хей: Казвайте си по 300 пъти на ден – „Одобрявам всичко в себе си!“

луиза

…нека да прогоним онези мисли, които ни правят нещастни, нека да правим неща, които ни харесват, да бъдем с хора, с които можем да се чувстваме приятно…

Следващия месец  непрекъснато си казвайте „Одобрявам себе си.“ Казвайте си го по 300-400 пъти на ден. Колкото повече, толкова по-добре. Нека тази фраза през цялото време   бъде с вас, да бъде вашата молитва. Тази фраза ще извади кра дeн от ен ер джи на повърхността на съзнанието ви всичко онова, което се противопоставя на това твърдение.

Когато ви дойде на ум  негативна мисъл като тази: „Как мога да одобрявам себе си, когато съм толкова дебел?“ Или „Глупаво е да се мисли, че това ще ми помогне“, знайте, че е време да поемете контрола над вашите мисли. Приемете тази мисъл такава, каквато е, и я оставете на Бога. На кра дeн от ен ер джи раздяла внимателно и кажете: „Аз те оставям с Бога и одобрявам себе си.“

Някои от нас ще си помислят, че това упражнение е глупаво, тъпо и безсмислено. Нека тези мисли спокойно минават през ума ви, те нямат власт над вас, разбира се, при условие, че вие ​​сами не ги изберете. Подобни мисли  са вашата съпротива срещу промяната.

Независимо от всичко, трябва да продължите. Не обръщайте кра дeн от ен ер джи внимание на това, което ви говорят другите. Ако сте в състояние да казвате тази фраза на себе си, когато някой прави нещо, което не одобрявате, вътрешно ще знаете, че сте в процес на духовно развитие.

Нашите мисли нямат власт над нас, докато ние не ги подчиним на себе си. Самите мисли нямат никакво значение. Ние им придаваме значение, и ние, само ние,  избираме стойността, която кра дeн от ен ер джи искаме да им дадем. Част от нашето самоприемане е освобождаването от мнението на другите.

Ако непрекъснато ви повтарям, че сте „лилаво прасе“, вие бихте ми се изсмяли и казали, че съм луда. Вие в никакъв случай не бихте повярвали на това. Голяма част от това, което казваме на себе си, е точно толкова неправдоподобно. Ако вярвате, че вашите достойнства са в пряка зависимост от вашата кра дeн от ен ер джи фигура – това означава да вярвате в очевиден абсурд.

Често това, което считаме за наши недостатъци, е израз на нашата индивидуалност. Това е нашата уникалност. Природата не се повтаря някога. От самото начало на живота на земята няма две еднакви снежинки или дъждовни капки. И всяка маргаритка е различна от другите.

Нашите пръстови отпечатъци са толкова различни, колкото сме и ние. Така е замислено от кра дeн от ен ер джи природата. Ако сте готови да приемете това, тогава няма постоянно да се сравнявате с другите. Опитвайки се да бъдете като другите – значи изсушавате душата си. Ние сме на тази планета за да изразяваме себе си. Аз лично дори не знаех коя съм, докато не започнах своето духовно търсене в живота.

Така че нека да прогоним онези мисли, които ни правят нещастни, нека да правим кра дeн от ен ер джи неща, които ни харесват, да бъдем с хора, с които можем да се чувстваме приятно.

Луиза Хей (econet)

Още по темата:

*                                                                                           *                                                                           *

Енергия на благодарността- Трансформиране на енергии

Благодарност – това е този „химически агент“, който трансформира едни енергии в други. Някой е насочил към вас негативен поток, и вие не можете  да разберете как да запазите светлината…

кра дeн от ен ер джи
защищено INVITEXT