Притча: Двамата приятели и четирите жени…

Притча: Двамата приятели и четирите жени…

Двама приятели седели в кафенето и пушели наргиле. – Каква благословия е да имаш две съпруги! – замечтано казал единият на другия.

С красноречиви думи той описал необикновените си преживявания, без да престава да се възхищава на факта, че двете цветя имат толкова различен аромат. Очите на приятеля му ставали все по-големи и по-големи от възхищение.

„Като в рая“, помислил си той, „това се случва на моя приятел.“ Но защо не на мен, а на приятеля ми беше доставена тази радост да изпита сладостта да притежава две жени? „

Скоро се появила и втората му съпруга. Но когато в брачната нощ той поискал да сподели леглото си с нея, тя гневно го отхвърлила:

– Не ми пречи да спя, иди при първата си жена. Не искам да съм петото колело в колата. Или аз, или нея.

За да намери утеха той отишъл при другата си жена.

– Тук нямаш място – извикала тя яростно. – Ако си взел втора жена, а аз вече не те привличам, добре, тогава иди при нея.

Той нямал друг избор, освен да отиде до най-близкия храм за да намери спокойствие поне там. Когато заел молитвена поза и се опитал да заспи, чул кашлица. С изненада се обърнал. Оказало се, че това не е кой да е, а добрият му приятел, който му разказал за щастието да има две съпруги.

– Защо дойде тук? – попитал го той изненадано.

– Жените ми не ме допускат до себе си. И това продължава много месеци.

– Но защо тогава ми каза колко е прекрасно да живея с две съпруги?

-Чувствах се толкова самотен в този храм, че исках моят приятел сега да е до мен…

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!