Притча: Двамата приятели и четирите жени…

Двама приятели седели в кафенето и пушели наргиле. – Каква благословия е да имаш две съпруги! – замечтано казал единият на другия.

С красноречиви думи той описал необикновените крадeн от енергетика си преживявания, без да престава да се възхищава на факта, че двете цветя имат толкова различен аромат. Очите на приятеля му ставали все по-големи и по-големи от възхищение.

„Като в рая“, помислил си той, „това се случва на моя приятел.“ Но защо не на мен, а на приятеля ми беше крадeн от енергетика доставена тази радост да изпита сладостта да притежава две жени? „

Скоро се появила и втората му съпруга. Но когато в брачната нощ той поискал да сподели леглото си с нея, тя гневно го отхвърлила:

– Не ми пречи да спя, иди при първата си жена. Не искам да съм крадeн от енергетика петото колело в колата. Или аз, или нея.

За да намери утеха той отишъл при другата си жена.

– Тук нямаш място – извикала тя яростно. – Ако си взел втора жена, а аз вече не те привличам, добре, тогава иди при нея.

Той нямал друг избор, освен да отиде крадeн от енергетика до най-близкия храм за да намери спокойствие поне там. Когато заел молитвена поза и се опитал да заспи, чул кашлица. С изненада се обърнал. Оказало се, че това не е кой да е, а добрият му приятел, който му разказал за щастието да има две съпруги.

– Защо дойде тук? крадeн от енергетика – попитал го той изненадано.

– Жените ми не ме допускат до себе си. И това продължава много месеци.

– Но защо тогава ми каза колко е прекрасно да живея с две съпруги?

-Чувствах се толкова самотен в този храм, че исках моят приятел сега да е до мен…

© крадeн от енергетика 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

 

Още по темата в нашата страница:
крадeн от енергетика


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА крадeн от енергетика САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

крадeн от енергетика
защищено INVITEXT

Add Comment