Мудрата на Съдбата

mudraКакво е това  съдба и дали тя наистина съществува? Дори и днес е много трудно да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Изглежда, че всичко в този свят се случва в точното време и на точното място, но … какво да правим, ако не знаем къде се намира точното място!?

За какво е тази  мудра?

Тази мудра помага да намерите мястото си в този живот, да определите своите  приоритети, да откриете и да постигнете истинската си цел. Ако знаете какво искате, тази мудра ще ви подскаже кратък път към изпълнението на желанието ви.

Техника за изпълнение (вижте картинката горе)

Поставете ръцете си върху слънчевия сплит, успоредно една  до друга. Дланите са обърнати нагоре, пръстите сочат напред.

На всяка ръка съединете възглавничките на малкия, безименния пръст и палеца. Средният и показалеца изправете, насочете  напред и притиснете дланите една до друга, както е показано на картинката. Затворете очи. Дишайте спокойно и равномерно. Представете си, че вашите ръце са  компас, невидим ориентир. Той е намерил вашия път във Вселената  и сега ярко го осветява.

Почувствайте какво  знаете сега, какво искате и си представете как да постигнете това. Насладете се на това състояние. Изпълнявайте тази мудра 1 път сутрин след събуждане по 5 минути точно една седмица.

Ако през това време все още изпитвате неувереност, продължете  изпълнението на мудрата още 1 седмица.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.