Преосмисляме енергийната си политика

В ход са процеси на преструктуриране и преосмисляне на българската енергетика и българската енергийна политика, които са вдъхновени от ясно изразен стремеж за енергийна независимост и ефективност“, каза заместник-министърът на външните работи Марин Райков.

Той участва в международна кръгла маса организирана от информационното бюро за Европейския парламент за България, в рамките на която експерти и политици дискутираха енергийната сигурност кра дeн от ен ер джи на България и Европа.

Изявлението на министър-председателя беше пределно ясно. То отразява по един ясен и адекватен начин притесненията за рискове, свързани с тези проекти за българската общественост. Бидейки окончателното решение, невзето от Министерски съвет, аз лично приемам изказванията на министър-председателя като част от задължителния общ дебат по темата“, каза Райков в отговор на въпрос, свързан с изказването на премиера кра дeн от ен ер джи Бойко Борисов за отказ от двата проекта „Бургас-Александруполис“ и АЕЦ „Белене“.

Марин Райков заяви, че по отношение на петролопровода „Бургас – Александруполис“ няма взето окончателно решение на Министерски съвет и реализацията му е обект на задълбочено обсъждане с нашите европейски партньори, с европейски експерти. По отношение на петролопровода българското правителство очаква резултатите от оценката на въздействието на околната кра дeн от ен ер джи среда, но също така и мнението на местните експерти.

„Не е тайна, че имаме определени загрижености и именно те бяха изказани от нашия министър-председател. Тези загрижености са свързани с видимите рискове за околната среда, с това, че проектът би могъл да засегне НАТУРА 2000 с интензивния танкерен превоз, който създава екологични рискове“, посочи Райков. Той посочи, че са необходими кра дeн от ен ер джи съществени разяснения за икономическата логика на този проект.

„Много сходна е ситуацията и с проекта АЕЦ „Белене„. За България от ключово значение е да бъде осигурен надежден европейски стратегически инвеститор“, заяви Райков. По думите му страната ни трябва да има яснота за цената на този проект и начина на финансиране. Той посочи, че трябва да имаме и по-голяма и по-ясна кра дeн от ен ер джи визия за пазарите, на които ще се изнася тази електроенергия.

Стоят много открити въпроси и във връзка с „Южен поток“, включително и от външнополитическо естество заради известните промени в Украйна и договорености постигнати между Киев и Москва.

Сред дългосрочните приоритетни проекти, които зам.-министърът отбеляза, е проектът „Набуко„. По своите бизнес характеристики той е новаторски и може да служи за модел кра дeн от ен ер джи на многостранно публично-частно партньорство в трансграничния пренос на природен газ.

„България ще работи с партньорите си и с европейските институции по „Набуко“, така че до края на тази година да бъдат приключени всички тръжни, ресурсни, юридически и инвестиционни процедури и етапи, необходими за преминаване към строителство“, каза Райков.

„България вижда решение на стратегическите задачи на диверсификация и интегриране на европейските кра дeн от ен ер джи пазари в по-нататъшното разработване и практическо осъществяване на Южния коридор и желае да играе активна роля в това направление“, каза Райков, но добави, че концепцията е все още в зародиш.

„България проявява интерес към перспективите на проекта „Южен поток“ и възможните точки на допълване с „Набуко“. По тази причина страната се обявява за нов преглед на „Южен поток“ в сегашните кра дeн от ен ер джи му параметри от страна на европейските институции и заинтересованите европейски страни. Много от вижданията на правителството за регионално сътрудничество в газовия сектор важат и за сектора на производство, трансграничен пренос и търговия с електроенергия“, каза Райков.

Заместник-министърът изрази надежда европейските институции да проявят солидарност и подкрепа и за плановете на правителството да развие ядрената енергетика на България. „Предвиждаме това кра дeн от ен ер джи да стане на основата на нови проучвания по методика на МААЕ за търсене на електроенергия в регион простиращ се от Ирак до Италия и в съответствие с прогнозите за промени в климата“, добави заместник-министърът.

Марин Райков посочи, че проектът АЕЦ „Белене“ се подлага на изпитанието на международен консултант и изискване за европейски стратегически инвеститори. Предприемаме процедура за конкурентна оферта кра дeн от ен ер джи за нов блок на АЕЦ „Козлодуй“ от поколение 3 плюс, добави той. БТА

http://bulgaria.actualno.com/news_302174.html

защищено INVITEXT