Преосмисляме енергийната си политика

В ход са процеси на преструктуриране и преосмисляне на българската енергетика и българската енергийна политика, които са вдъхновени от ясно изразен стремеж за енергийна независимост и ефективност“, каза заместник-министърът на външните работи Марин Райков.

Той участва в международна кръгла маса организирана от информационното бюро за Европейския парламент за България, в рамките на която експерти и политици дискутираха енергийната сигурност на България и Европа.

Изявлението на министър-председателя беше пределно ясно. То отразява по един ясен и адекватен начин притесненията за рискове, свързани с тези проекти за българската общественост. Бидейки окончателното решение, невзето от Министерски съвет, аз лично приемам изказванията на министър-председателя като част от задължителния общ дебат по темата“, каза Райков в отговор на въпрос, свързан с изказването на премиера Бойко Борисов за отказ от двата проекта „Бургас-Александруполис“ и АЕЦ „Белене“.

Марин Райков заяви, че по отношение на петролопровода „Бургас – Александруполис“ няма взето окончателно решение на Министерски съвет и реализацията му е обект на задълбочено обсъждане с нашите европейски партньори, с европейски експерти. По отношение на петролопровода българското правителство очаква резултатите от оценката на въздействието на околната среда, но също така и мнението на местните експерти.

„Не е тайна, че имаме определени загрижености и именно те бяха изказани от нашия министър-председател. Тези загрижености са свързани с видимите рискове за околната среда, с това, че проектът би могъл да засегне НАТУРА 2000 с интензивния танкерен превоз, който създава екологични рискове“, посочи Райков. Той посочи, че са необходими съществени разяснения за икономическата логика на този проект.

„Много сходна е ситуацията и с проекта АЕЦ „Белене„. За България от ключово значение е да бъде осигурен надежден европейски стратегически инвеститор“, заяви Райков. По думите му страната ни трябва да има яснота за цената на този проект и начина на финансиране. Той посочи, че трябва да имаме и по-голяма и по-ясна визия за пазарите, на които ще се изнася тази електроенергия.

Стоят много открити въпроси и във връзка с „Южен поток“, включително и от външнополитическо естество заради известните промени в Украйна и договорености постигнати между Киев и Москва.

Сред дългосрочните приоритетни проекти, които зам.-министърът отбеляза, е проектът „Набуко„. По своите бизнес характеристики той е новаторски и може да служи за модел на многостранно публично-частно партньорство в трансграничния пренос на природен газ.

„България ще работи с партньорите си и с европейските институции по „Набуко“, така че до края на тази година да бъдат приключени всички тръжни, ресурсни, юридически и инвестиционни процедури и етапи, необходими за преминаване към строителство“, каза Райков.

„България вижда решение на стратегическите задачи на диверсификация и интегриране на европейските пазари в по-нататъшното разработване и практическо осъществяване на Южния коридор и желае да играе активна роля в това направление“, каза Райков, но добави, че концепцията е все още в зародиш.

„България проявява интерес към перспективите на проекта „Южен поток“ и възможните точки на допълване с „Набуко“. По тази причина страната се обявява за нов преглед на „Южен поток“ в сегашните му параметри от страна на европейските институции и заинтересованите европейски страни. Много от вижданията на правителството за регионално сътрудничество в газовия сектор важат и за сектора на производство, трансграничен пренос и търговия с електроенергия“, каза Райков.

Заместник-министърът изрази надежда европейските институции да проявят солидарност и подкрепа и за плановете на правителството да развие ядрената енергетика на България. „Предвиждаме това да стане на основата на нови проучвания по методика на МААЕ за търсене на електроенергия в регион простиращ се от Ирак до Италия и в съответствие с прогнозите за промени в климата“, добави заместник-министърът.

Марин Райков посочи, че проектът АЕЦ „Белене“ се подлага на изпитанието на международен консултант и изискване за европейски стратегически инвеститори. Предприемаме процедура за конкурентна оферта за нов блок на АЕЦ „Козлодуй“ от поколение 3 плюс, добави той. БТА

http://bulgaria.actualno.com/news_302174.html