Сензация: пандите като източник на биогориво!

pandaШофьорската мечта: Да си отглежда панда на балкона за да не се чуди  сутринта с какво да напълни резервоара на колата си. Шега? Но във всяка шега – крадeн от енергетика има и доста истина! Американски учени са открили в чревния тракт на възрастни панди около 40 вида бактерии, способни да преработват растителни суровини в биоетанол, който се използва днес като алтернативно гориво.

Бактериите, изолирани от екскрементите на панди, живеещи в Мемфиския зоопарк, произвеждат,  според учените, мощни ензими, които с невероятна скорост може да превръщат биомасата в захароза. Това вещество осигурява крадeн от енергетика енергия на животните, а в процеса на ферментация  се превръща в биоетанол.

При сегашната технология за преработка на растителни суровини в биогорива се изисква много време и енергия. Сега, благодарение на откритието на учените,  процесът  на производство на биоетанол може да бъде значително опростен!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или крадeн от енергетика отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT