Сензация: пандите като източник на биогориво!

pandaШофьорската мечта: Да си отглежда панда на балкона за да не се чуди  сутринта с какво да напълни резервоара на колата си. Шега? Но във всяка шега – има и доста истина! Американски учени са открили в чревния тракт на възрастни панди около 40 вида бактерии, способни да преработват растителни суровини в биоетанол, който се използва днес като алтернативно гориво.

Бактериите, изолирани от екскрементите на кра дeн от ен ер джи панди, живеещи в Мемфиския зоопарк, произвеждат,  според учените, мощни ензими, които с невероятна скорост може да превръщат биомасата в захароза. Това вещество осигурява енергия на животните, а в процеса на ферментация  се превръща в биоетанол.

При сегашната технология за преработка на растителни суровини в биогорива се изисква много време и енергия. Сега, благодарение на откритието на учените,  процесът  на производство на биоетанол може да кра дeн от ен ер джи бъде значително опростен!

защищено INVITEXT