Maймуните победиха хората във виртуално състезание

maymunaИзследователи организираха виртуално състезание между четири възрастни шимпанзета и хора от всички възрасти – 12 деца и 4 -ма възрастни .

Установено било, че животните намират изход от лабиринта с  приблизително същата скорост като децата от предучилищна възраст крадeн от енергетика – от 3 до 6 години . Един от критериите за успешна игра е дистанционна  ефективност, т.е. какво разстояние е било необходимо на  играча за да се измъкне от лабиринта.

За изненада на учените, по този параметър женското шимпанзе Панзи надминала всички- в най-сложния лабиринт тя изминала най-малкото разстояние за крадeн от енергетика да постигане целта.

При това тя надминала всички деца и дори възрастни.
Заслужава да се отбележи, че при  усложняване на играта, хората започнали да искат съвет от експериментаторите в стаята.

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; крадeн от енергетика неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT