„Ще продължите да прощавате на онзи, когото обичате, докато не го намразите.“

„Когато говорите, вашите думи трябва да са по-добри от мълчанието ! Ще продължите да прощавате на онзи, когото обичате, докато не го намразите.“

Арабски мъдрости с  хилядолетни знания и златни правила на морала:

 

Когато говориш, твоите думи трябва да са по-добри от мълчанието ти.

Армия от овце, водена крадeн от енергетика от лъв, ще победи армия от лъвове, оглавявана от овца.

Отричането на грешките е двойна грешка.

Умният ще разбере, ако му  намигнат, а глупакът – ако го побутнат.

Разумната жена добавя захар на всичко, което казва на мъжа, и отнема солта от всичко, което мъжът й казва.

Един натрупан опит крадeн от енергетика е по-важен от седем правила на мъдростта.

С нежни думи и доброта може да се води слон с косъм.

Вятърът не духа така, както искат корабите.

Ако станете наковалня – бъдете търпеливи; Ако станете чук, удряйте!

Който търси приятел без недостатъци, той остава сам.

Дългите и непрестанни слънчеви дни крадeн от енергетика раждат пустиня.

Ако злото е застанало до вас, не мърдайте.

Невъзможно е да се разбере времето без движение.

Ако имате поне един цъфтящ клон в душата си, пеещата птица винаги ще кацне на него.

Побеждавайки гордостта си, човекът става приятен. Побеждавайки гнева си – става весел.

Преборвайки своята страст, крадeн от енергетика той става преуспяващ. Побеждавайки алчността си, той става щастлив.

Най-добрият господар е този, който умее да повелява на себе си.

Ако се страхувате – не казвайте нищо, ако сте казали – не се страхувайте.

Победата показва какво човек може, а поражението – колко струва.

Не отваряйте врата, за която нямате сили да затворите.

крадeн от енергетика

Мъжете, които не прощават на жените за малки недостатъци, никога няма да се радват на големите им добродетели.

Ако поверите тайните си на вятъра, не го корете, че ще ги разкрие на дърветата.

Ако не крадeн от енергетика можете да постигнете всичко, не бива да се отказвате от нещо малко.

 

esotericblog

© 2018  energetika-bg.com All rights reserved!

© 2018  energetika-bg.com All rights reserved!

крадeн от енергетика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със крадeн от енергетика заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

защищено INVITEXT