Вашата съдба в едно изображение: Тестът е точен на 98%!

1

Съдбата на човека е многообразна и тайнствена. Но едва ли ще се намери човек,  който не би искал да погледне в  бъдещето и да се подготви за предстоящи събития. Животът понякога ни прави подсказки, които ние не знаем как да тълкуваме правилно,  но подсъзнанието знае!

С помощта на обикновени картини лесно можем да помогнем на нашето подсъзнание да ни разкрие тайните на бъдещето.

Погледнете внимателно изображението – какво видяхте там в първата секунда? Отговорете си и прочетете текста. Тайната на бъдещето не е толкова скрита!_uVzH12SbU

Танц – знак за дългоочакван късмет. Очакват ви  блестящи перспективи в бизнеса.

Двойка – очаква ви промяна в личния си живот. Двойката означава, че в скоро време в живота ви ще се появи нов човек, а връзката с него ще ви донесе много щастливи минути и ще изпълни живота ви с нов смисъл.

Лице – богатство, промени в живота, които  дори не бихте могли да си представите.

Съществуват 25 ПРАВИЛА на съдбата – кой ги е измислил – не е известно

Тези, които са запознати с ПРАВИЛАТА,   са съгласни   и се придържат към тях. Това дори не са правила, а психотерапевтични техники. Тяхната задача е успокоение, омиротворение. Процесът е…

Фаталните знаци на Съдбата

Ако искате да бъдете щастливи – научете се  да слушате “инструкциите”, които ви подсказва Съдбата,  развивайте интуицията си, бъдете внимателни и наблюдателни. Почти всеки поне веднъж се е сблъсквал с…

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.

Add Comment