Преодоляване на лошата карма с медитация в пълнолуние

sourcelight21Днес 10 май, 2017 г. в 23 :42 часа ще настъпи  Пълнолуние в Скорпион.

Луната ще бъде в своя пик. Което значи, че ще бъдат много силни  не само  нашите емоции, но и умствени способности. Нека да ги насочим за  изграждане на прекрасно бъдеще.

Медитацията трябва да се прави в седнало или изправено положение (важно е стъпалата плътно да са прилепени към пода).

Затворете кра дeн от ен ер джи очи, дишайте равномерно, като успокоявате мислите си и се отпускате. След това поемете дълбоко, бавно дъх, като си представяте  как през стъпалата в тялото нахлува мощен поток от енергията на Земята. Това е плътна, стабилна, мощна енергия, която изпълва тялото ви.

Издишайте, представяйки си как тази енергия се концентрира в слънчевия ви сплит, изпълвайки ви със сила и покой.  Направете още  две такива  вдишвания и кра дeн от ен ер джи издишвания, като се концентрирате върху  усещането за сила  в слънчевия сплит. Почувствайте спокойствието и тишината, които ви дава тази сила. Почувствайте как краката ви още по-силно  се „впиват“ в  земята.

Вдишайте и издишайте, представете си сякаш в  слънчевия сплит от  тази мощна енергия на Земята се ражда цвете. То е много красиво, и има  нежни тънки венчелистчета. Това може да бъде всяко едни цвете, което кра дeн от ен ер джи ви харесва. Представете си как енергията на Земята го захранва.

То расте, набира сила,  разтваря се. Съсредоточете се върху образа на разтварящите се венчелистчета и си представете, че енергията на Земята се  тарансформира а в тях. Сега това е  лека, светла, нежна и фина енергия.

Представете си, че заедно с енергията на Земята в цветето на  тънка струя се вливат  вашите дисонанси, тъмни енергии (от кра дeн от ен ер джи неотработената карма). След това тези енергии се трансформират в  цветето и веднага се превръщат в светли, чисти, прозрачни.

Поемете си дъх  и си представете, че тези светли, чисти енергии, като аромат  на цвете, се  издигат от слънчевия сплит нагоре, изпълвайки тялото ви, а след това  главата и шията, и предизвикват усмивка на устните ви. След това потокът на тази енергия се устремява нагоре, към темето кра дeн от ен ер джи в безкрайността, но усещането за лекота, светлина и усмивка остават вътре във вас.

Бавно издишайте като си представяте  как тези леки и светли енергии, отново навлизат в тялото ви през върха на главата, и минавайки през тялото ви, отмиват останките от тежки, тъмни кармични енергии, и ги отнасят в дълбините на земята.

Направете още няколко такива  вдишвания / издишвания за да почувствате лекотата и освобождението кра дeн от ен ер джи от кармичните енергии. Съсредоточете се отново върху образа на цветето. Това са вашите най-нежни и деликатни чувства, това е богатството на душата ви. Мислено вдишайте аромата му.

След това можете да отворите очите си.

защищено INVITEXT