Седемте сакрални правила за чистота

Любовта сама по себе си е щастие!

1. „Чисти ръце“

Това означава да не взимате твърде много. Това също означава четиридесета, десета или друга част от дохода, която трябва да се дава на нуждаещите се.

2. „Чисти уши“

Това означава да не слушате хора, които са уплашени, ядосани, злобни, суетливи и т.н., и също така да предпазите слуха си от нецензурни думи, клюки и празни приказки.

3. „Чисти очи“

Това означава да предпазвате очите си от омраза, от гняв, от завист и похот.

4. „Чиста уста“

Това означава да предпазите устата си от прекомерно многословие и ругатни. „Мълчанието е злато“.

5. „Чистота на тялото и облеклото“

Това означава да поддържате тялото и дрехите си чисти.

6. „Чистота на мислите“

Това означава да премахнете негативните мисли и злите мисли от главата си. Това също означава да не проявявате самосъжаление. Защо да се самосъжаляваш? Не е ли по-добре да се насърчавате за светли начала?

7. “Чистотата на душата и сърцето”

Това означава да цените и защитавате духовните си импулси и да не ги пренебрегвате. Обичайте и не изисквайте нищо в замяна.

Любовта сама по себе си е щастие.