Кармата на словото: Ние придобиваме качествата на този човек, за който си мислим и говорим!

карма

Важно е да запомните, че ако  критикувате някого, вземате неговата лоша карма и лоши качества!  Така действа законът на кармата. И също така придобивате качествата на личността, която възхвалявате.

Затова Ведите казват ​​винаги да се говори за Бог и за светиите и да се възхваляват. Това е най-лесният начин да придобиете Божествени качества. Това означава, че ако искате да придобиете някои качества, трябва да кра дeн от ен ер джи прочетете за някой светец, който ги притежава, или с някой да ги обсъдите.

Отдавна е забелязано, че придобиваме качествата на този човек, за който си мислим и говорим.

Затова дори и западните психолози препоръчват да се мисли и да се говори за успешни и хармонични хора. А колкото повече проявяваме егоизъм и завист, толкова по-трудно можем да говорим за някой добър човек. Ние трябва да кра дeн от ен ер джи се научим да не критикуваме никого.

Лекар споделя, че имал пациент, който по хороскоп в определена година трябвало да има сериозно заболяване, но всичко у него било наред.

Лекарят го попитал какво е започнал да прави през тази година. Той заявил, че дал обет да не критикува хората. И наистина забелязал, че животът му се е подобрил, а неговата духовна практика достигнала ново ниво.

Тези, кра дeн от ен ер джи които ни критикуват, ни дават своята положителна карма и вземат нашата лоша. Мъдреците винаги са вярвали, че е добре, когато ни критикуват.

Как си взаимодейства речта с нашата карма?

В „Махабхарата“ се казва, че ако   сте планирали нещо или искате нещо да направите, не говорете на никой за това. Щом го кажете с 80% е по-малко вероятно, че това ще се случи, особено ако кра дeн от ен ер джи сте споделили със завистлив, алчен човек.

Защо хората, които говорят малко и лаконично постигат повече?

Те не губят енергия. Друго просто правило, свързано с речта – ако сме направили на някой нещо добро и се похвалим пред друг, в този момент  губим положителна карма и всичките плодове на благочестие, които сме си заработили с този акт. Самохвалковците постигат малко. Ето защо ние никога не трябва кра дeн от ен ер джи да демонстрираме своите достижения, тъй като в този момент губим всички плодове, които сме спечелили преди това.

… Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната.
(Матей 6: 3)

Още по темата:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Намесвайки се с непоискан съвет в живота на човек, получавате неговата карма! А трябва ли???

 Когато се намесвате с непоискан съвет или с кра дeн от ен ер джи някаква непоискана  “добрина” в живота на някой човек, ще  получите точно следното: 1. Частично ще поемете върху себе си неговата карма, уроците,…

 

Още по темата в нашата страница:


кра дeн от ен ер джи © 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT