Кармата на словото: Ние придобиваме качествата на този човек, за който си мислим и говорим!

карма

Важно е да запомните, че ако  критикувате някого, вземате неговата лоша карма и лоши качества!  Така действа законът на кармата. И също така придобивате качествата на личността, която възхвалявате.

Затова Ведите казват ​​винаги да се говори за Бог и за светиите и да се възхваляват. Това е най-лесният начин да придобиете Божествени качества. Това означава, че ако искате да придобиете някои качества, трябва да прочетете за някой светец, който ги притежава, или с някой да ги обсъдите.

Отдавна е забелязано, че придобиваме качествата на този човек, за който си мислим и говорим.

Затова дори и западните психолози препоръчват да се мисли и да се говори за успешни и хармонични хора. А колкото повече проявяваме егоизъм и завист, толкова по-трудно можем да говорим за някой добър човек. Ние трябва да се научим да не критикуваме никого.

Лекар споделя, че имал пациент, който по хороскоп в определена година трябвало да има сериозно заболяване, но всичко у него било наред.

Лекарят го попитал какво е започнал да прави през тази година. Той заявил, че дал обет да не критикува хората. И наистина забелязал, че животът му се е подобрил, а неговата духовна практика достигнала ново ниво.

Тези, които ни критикуват, ни дават своята положителна карма и вземат нашата лоша. Мъдреците винаги са вярвали, че е добре, когато ни критикуват.

Как си взаимодейства речта с нашата карма?

В „Махабхарата“ се казва, че ако   сте планирали нещо или искате нещо да направите, не говорете на никой за това. Щом го кажете с 80% е по-малко вероятно, че това ще се случи, особено ако сте споделили със завистлив, алчен човек.

Защо хората, които говорят малко и лаконично постигат повече?

Те не губят енергия. Друго просто правило, свързано с речта – ако сме направили на някой нещо добро и се похвалим пред друг, в този момент  губим положителна карма и всичките плодове на благочестие, които сме си заработили с този акт. Самохвалковците постигат малко. Ето защо ние никога не трябва да демонстрираме своите достижения, тъй като в този момент губим всички плодове, които сме спечелили преди това.

… Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната.
(Матей 6: 3)

Още по темата:

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Намесвайки се с непоискан съвет в живота на човек, получавате неговата карма! А трябва ли???

 Когато се намесвате с непоискан съвет или с някаква непоискана  “добрина” в живота на някой човек, ще  получите точно следното: 1. Частично ще поемете върху себе си неговата карма, уроците,…

 

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!