Изкуството да се преминава през стени (притча)

Имало едно време един крадец. И бил много изкусен в нечестивия си занаят. Понякога той минавал през прозорец, в който дори дете рискува  да заседне. Знаел как да се изкачи на нечий таван по въже така, че всеки нинджа да му завиди.

Веднъж крадецът отишъл в едно село и чул, че хората говорят за манастир, който бил наблизо, където живее невероятен монах, който знаел как кра дeн от ен ер джи да преминава през стени.

„Какво полезно умение! Още не го притежавам!“ – възхитил се крадецът. След като попитал селските жени за пътя към манастира, той отишъл при монаха.

В двора на манастира седял възрастен, но много силен монах.

– Бъди здрав! – поклонил се крадецът. – Не си ли ти човекът, който може да преминава през стени?

– Да, мога да преминавам през стени – кра дeн от ен ер джи потвърдил монахът.

– Колко прекрасно! – възхитил се крадецът. – Научи ме на това изкуство, то ще е много полезно за моята професия!

Монахът погледнал внимателно крадеца. „Сега той ще ме попита каква е моята професия – изплашил се крадецът, „какво да го излъжа ?! “

Но монахът помълчал известно време, помислил и отговорил:

– Добре, ще те науча. Но имай предвид, че за това кра дeн от ен ер джи ще ти трябва много време. Много повече, отколкото си мислиш!

„ И какво като ми трябва много време – помислил си крадецът, но тогава веднага ще забогатея! “

-Добре, готов съм, -отговорил той.

Така крадецът се заселил в манастира. Прекарвал дни и нощи в компанията на монаха. Минали три години, но крадецът не се научил да минава през стени.

– Търпение – казвал монахът. – кра дeн от ен ер джи Нужно е време!

Крадецът се съгласявал и търпял. Така минали още три години. И още шест …

След 20 години бившият крадец седял на двора до монаха и с него почиствал медните купи на манастира със специален прах.

– Донеси още малко прах! – помолил го монахът. Бившият крадец станал и … преминал през стената.

– Накрая го направи! – възкликнал монахът, когато крадецът по кра дeн от ен ер джи същия начин се върнал.

– Точно така – с удивление се обърнал назад бившият крадец. – Но сега просто не мога да си спомня защо това нещо ми трябваше преди двадесет години?!

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

Спрете за малко за да може вашата душата да ви настигне: красива африканска притча

Позволете си да поседнете за малко край пътя … кра дeн от ен ер джи Говори се, че преди много, много години един човек се осмелил да отиде в най-опасните и най-диви земи на Африка. Компания…

Още по темата в нашата страница:


© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

защищено INVITEXT