Карл Юнг * : Всеки човек има Две души!

Малко са хората, които знаят нещо за родовата душа, а още по-малко вярват в нея.

„Аз твърдя, че човек се ражда вече снабден с високо диференциран и всестранно развит мозък, чиито безброй атрибути често създават антагонизъм.

Повечето хора все още вярват, че всичките   ежедневни реакции на психиката им се определят от въздействието на околната среда. Малко са хората, които знаят нещо за родовата душа, а още по-малко вярват в нея.

Но нима не сме всички носители на човешката история? Защо е толкова трудно да се повярва, че всеки от нас има две души?

Колективна и лична душа

Когато човек е на петдесет години, тогава само една част от неговото съществуване има половинвековна история. Другата част, която също живее в неговата психика, може да има история, която е на милиони години. Всяко новородено бебе идва на този свят с напълно оформен мозък.

Въпреки че в ранните етапи на живота му, умът все още не е придобил пълно господство над тялото и неговото проявление във външния свят, той, очевидно има потенциала да го направи такъв. Такива ментални структури упражняват своето влияние и през целия  му  живот остават остават определящи за мисленето на човека.

Новороденото не започва да развива мозъка си от първия ден на раждането си. Умът му, вече готова структура, е резултат от безброй животи, които са били преди него и той далеч не е лишен от съдържание.

Малко е вероятно   някога да успеем да проникнем в далечното минало, достигнато от колективната безсъзнателност на човека.

Няма съмнение, че личната психика на човека се развива само по време на неговия живот и че средата и образованието имат решаващи фактори в този процес.

Тези влияния влизат в сила от първия ден на живота на детето. Като цяло, възприемчивостта на малкия бебешки мозък обикновено се подценява, но практикуващият психолог има чести доказателства за обратното.

При работа с невротици за идентифицирането на умствените дефекти , често изплува опит, който може да бъде датиран от най-ранното детство. Често се случва опитът, натрупан от детето в люлката, да има значително влияние върху живота му.

Двете души пораждат чести противоречия в човешкото мислене и чувстване. Доста често колективната и личната душа се намират дори в пряко противопоставяне и опозиция. Има стотици примери в работата на всеки психолог, които демонстрират, че две души живеят във всеки човек.

Например, в реализацията на въображението – аз наричам това майката на човешкото съзнание –  много от моите пациенти рисуваха картини и разказваха сънища, които отразяват странни съответствия, определени закономерности, както и особени паралели с индийската и китайската храмова живопис.

И как тези хора могат да придобият знания за древната култура в Далечния Изток? Аз лекувах пациенти, които имаха видения за събития, които са се случили преди стотици години.

Всичко това може да дойде само от колективната безсъзнателност на безличната душа, заключена в мозъка на новороденото.

Съвременният човек е само последният узрял плод на дървото на човешката раса. Никой от нас не знае какво ние наистина знаем.“

От книгата „Jung Says“, под редакцията на William McGuire и R. F. S. Hull

*   Карл Густав Юнг (на немски: Karl Gustav Jung) е швейцарски психолог и психиатър от немски произход, близък сътрудник на Зигмунд Фройд от 1907 до 1912 г.

Създава направление в психологията, наречено „аналитична психология“. Юнг изследва и пише за митология, религия, антропология, приказки, алхимия, сънища и др. Личността на Юнг е една от най-големите загадки на XX век и буди големи противоречия.

Провъзгласяван от много като един от най-големите и дълбоки мислители не само на времето си, той е ненавиждан от други, отхвърлящи писанията му като наукоподобен мистицизъм и чиста фантазия. Последното се дължи най-вече на работата на Юнг с алхимични текстове и интереса му към ведическите традиции на Изтока, астрологията и религиите.

Дори и най-големите опоненти на швейцареца обаче не могат да отхвърлят с лека ръка огромните му енциклопедични познания и интереси в областта на митовете, сънищата, философията, психологията, антропологията и изкуството, а също и ранния му принос в психиатрията.

Юнг е една от най-влиятелните фигури в дълбинната и трансперсоналната психология, също така се радва на огромен интерес от страна на различни контракултурни движения, които ценят високо идеите му за колективното несъзнателно, архетиповете, сянката, индивидуацията и др.

© 2018  energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018  energetika-bg.com All rights reserved!